ماهيت مهارت حل مسئله و تشريح آن از ديدگاه هاي مختلف
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۳۰:۰۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

ماهيت مهارت حل مسئله و تشريح آن از ديدگاه هاي مختلف

هدف از اين تحقيق پايان نامه ماهيت مهارت حل مسئله و تشريح آن از ديدگاه هاي مختلف مي باشد.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 48
حجم 115 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي


توضيحات كامل

هدف از اين تحقيق پايان نامه ماهيت مهارت حل مسئله و تشريح آن از ديدگاه هاي مختلف مي باشد.

 

 

حل مساله ،يك استراتژي آموزشي مي باشد كه در ياد گيري گروهي بكار برده مي شود. پژوهشگران اين استراتژي را به شيوه هاي مختلفي تعريف كرده اند كه در زير به چند مورد از آنها مي پردازيم. دزوريلاونزو، (1982)، مساله گشايي را فرايندي مي داند كه به وسيله آن فرد مي كوشد يك راه حل مناسب براي يك مشكل پيدا كند. آنها مساله گشايي را، يك فرآيند خود محور مي دانند كه شامل استراتژي هايي براي غلبه بر مساله است. اين فرآيند شامل سه جزء است: 1- مساله يا مشكل 2 – يك راه حل 3 – فرآيند مساله گشايي .

 

 

وايت ، (2003) مسئله گشايي را فرآيندي مي داند كه به وسيله آن فرد تلاش مي كند تا يك راه حل مؤثر براي يك مساله ويژه پيدا كند. (هيرنل ، 2000، به نقل از آلتن، 2003 ).
دابسون ، (2001) حل مساله را يك فرآيند جهت دار و هدفمند مي داند كه در آن شخص تلاش مي كند تا راه حل هاي مؤثر و سازگاري براي حل مسائلي كه به طور روزمره با آنها مواجه مي شود را بيابد. وي حل مساله را رويكردي هدفمند، منطقي و هوشيارانه مي داند..حل مساله را مهارتي پايه و اساسي براي شناسايي يك مساله مي داند كه بر روي تحليل موقعيت دشوار تمركز مي كند و معمولاً شامل مرحله تصميم گيري است. يك رويكرد سيستماتيك در حل مساله به فرد در شناخت بهتر خود و نشان دادن عكس العمل مناسب به موقعيت هاي دشوار كمك مي كند.

 

 

 

اگر ما مراحل حل مساله را مشخص مي كنيم، مقصودمان اين نيست كه در زندگي واقعي حل مساله دقيقاً به همين صورت انجام مي گيرد يا بايد انجام گيرد. ممكن است شخصي از يك مرحله به مرحله ديگر برود و برگردد. مثلاً ممكن است در مرحله تصميم گيري باشد آنگاه قبل از تصميم گيري براي اطلاعات بيشتر به مرحله تعريف مساله باز گردد. علاوه بر اين، در هنگام برخورد با مسائل پيچيده ممكن است فرد در يك زمان روي چندين مساله فرعي كار كند و در هر مورد از نظر پيشرفت در مرحله ي متفاوتي باشد. بحث زير را نبايد توصيفي از نحوه معمول حل مساله قلمداد كرد، بلكه برعكس بايد آن را روش اكتشافي در سازماندهي شيوه هاي درماني به حساب آورد. (ديويسون ،گلد فريد  ، 1976، ترجمه: احمدي علون آبادي، 1371 ).

 

 


جهت يابي مساله يك فرآيند فراشناختي مي باشد كه در اجراي مجموعه اي از طرح هاي با ثبات عاطفي – شناختي درگير مي باشد و توصيف مي كند كه چگونه يك شخص به طور كلي در مورد مسائل فكر مي كند و در زندگي خود، آنها را حساس مي كند درست به همان اندازه اي كه توانايي حل مساله را در خود مي يابد. جهت يابي مسائل يك شخص، ممكن است موجب تسهيل در عملكرد حل مساله شود يا مانع از حل آن گردد. ( ديويسون گلد فريد، 1976، ترجمه: احمدي علون آبادي، 1371) .حل مساله، يعني جستجوي يك راه حل از طريق كشف و به كارگيري مهارتهاي حل مساله مي باشد. تحقيقات گوناگون اثبات كرده اند كه جهت يابي حل مساله و مهارتهاي آن براي حل مسائل زندگي واقعي و انطباق با آن حائز اهميت مي باشد ( دزوريلا و نزو، 1982 ).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعريف نظري حل مسئله

تعريف عملياتي حل مسئله

2-6 حل مساله     17
2-7 حل مساله اجتماعي و روانشناسي باليني    18
2-8 فرآيند حل مساله شامل 5 گام است    20
2-8-1 ادراك خويشتن    20
2-8-2 تعريف مساله     20
2-8-3 تهيه فهرستي از راه حل هاي مختلف    20
2-8-4 تصميم گيري     21
2-8-5  امتحان كردن راه حل انتخابي     21
2-9  چهارچوب نظري    22
2-10 حل مساله و كاربرد آن    24
2-11  كاربردهاي حل مساله    25
2-12 فرايند 5 مرحله اي نزو    25
2-13 فرآيند حل مساله از ديدگاه گلد فريد    26
2-14 مفهوم حل مساله از ديدگاه هاي مختلف    27

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي 

منابع و مآخذ
منابع فارسي    
منابع انگليسي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: ماهيت مهارت حل مسئله و تشريح آن از ديدگاه هاي مختلف،

مولفه هاي هوش معنوي در دين اسلام و راهكارهاي رشد و تقويت آن
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۹:۳۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

مولفه هاي هوش معنوي در دين اسلام و راهكارهاي رشد و تقويت آن

هدف از اين پايان نامه مولفه هاي هوش معنوي در دين اسلام و راهكارهاي رشد و تقويت ان مي باشد.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 60
حجم 144 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي


توضيحات كامل

هدف از اين پايان نامه مولفه هاي هوش معنوي در دين اسلام و راهكارهاي رشد و تقويت ان مي باشد.

 

 

به عقيده نازل (2004)، هوش معنوي از روابط فيزيكي و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر رفته و وارد حيطه شهودي و متعالي از ديدگاه فرد نسبت به زندگي خود مي شود. اين ديدگاه شامل همۀ رويدادها و تجارب فرد مي شود كه تحت تأثير يك نگاه كلي قرار گرفته اند و فرد مي تواند از اين هوش براي چارچوب دهي و تفسير مجدد تجارب خود بهره گيرد. همچنين اين فرايند قادر است از لحاظ پديدارشناختي به رويدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصي بيشتري بدهد.

 


در اسلام به طور ضمني هوش معنوي مورد توجه فراواني قرار گرفته است. براي مثال عوامل مؤثر بر هوش معنوي در متون اسلامي تقوا و پرهيزگاري به همراه تمرينات روزمره از قبيل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه داري، عبادات، خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آيات قلمداد شده است (سهرابي، 1387). قرآن به افراد باهوش معنوي بالا، صفت اولوالاباب مي دهد، كه منظور افرادي هستند كه به جوهره حقيقت پي برده اند و از پرده هاي اوهام عبور كرده اند. به طور كلي، اصولي كه در دين مبنايي مطرح شده است، مانند دستيابي به وحدت در وراي كثرت ظاهري، يافتن پاسخ در مورد مبدأ هستي و تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر مبناي آنها، محورهاي اصلي هوش معنوي هستند. ما مي توانيم با رشد هوش معنوي، انسان هاي دينداري پرورش دهيم. هوش معنوي به افراد، دلسوزي، مهرباني، يكپارچگي در تفاوت ها و اتكا به معناداري را مي آموزد (غباري بناب و  همكاران، 1386)

 

 

 

عسگري وزيري و زارعي متين (1390) در پژهش خود برخي ازمولفه هاي هوش معنوي، كه در ضمن مطالعات اوليه در منابع ديني شناسايي شده بيان نموده اند كه عبارتند از:
1- مشاهدة وحدت در وراي كثرت ظاهري؛2- تشخيص و دريافت پيام هاي معنوي از پديده ها و اتفاقات؛3- سؤال و دريافت جواب معنوي دربارة منشأ و مبدأ هستي(مبدأ و معاد)؛4- تشخيص قوام هستي و روابط بين فردي بر فضيلت عدالت انساني؛5- تشخيص فضيلت عفو و گذشت در روابط بين فردي؛6- تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر مبناي الگوي معنوي؛7- تشخيص كرامت و ارزش فردي و حفظ و رشد و شكوفايي اين كرامت؛8- تشخيص فرايند رشد معنوي و تنظيم عوامل دروني و بيروني در جهت رشد بهينه اين فرايند معنوي؛

.
.
.

 

 

 

فهرست مطالب
2-3- مباني هوش معنوي    3
2-3-1- هوش    3
2-3-3- معنويت    4
2-3-2-1- تفاوت مذهب و معنويت    7
2-3-3- هوش معنوي    9
2-3-3-1- تمايز معنويت و هوش معنوي    12
2-3-3-2- تعاريف هوش معنوي از نظر برخي صاحبنظران    13
جدول2-2 تعاريف هوش معنوي به همراه نام محقق و سال ارائه    14
2-3-3-3- مؤلفه هاي هوش معنوي از نظر برخي صاحبنظران    16
جدول2-3 مؤلفه هاى هوش معنوى از نظر برخي صاحبنظران    17
2-3-3-4- مقايسه و اتباط هوش معنوي با هوشهاي ديگر    23
شكل شماره 2-1رابطه هوشها (ويگزورث، 2004)    26
2-3-3-5- جايگاه عصبي- زيستي هوش معنوي    27
2-3-3-6- هوش معنوي و خصيصههاي روانشناختي آن    29
2-3-3-6-1- هوش معنوي و خودآگاهي    29
2-3-3-6-2- هوش معنوي و سلامتي    30
2-3-3-6-3- هوش معنوي و حل مسئله    31
2-3-3-6-4- هوش معنوي و اخلاق    32
2-3-3-7- مؤلفه هاي هوش معنوي در دين اسلام    34
2-3-3-8- راه كارهاي رشد و تقويت هوش معنوي از منظرآموزههاي دين اسلام    36
2-5- پيشينه مطالعاتي    38
2-5-1- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي تنظيم هيجان شناختي    38
2-5-2- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي هوش معنوي    42
2-5-3- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي عمل به باورهاي ديني    46
2-6- جمع بندي    50
فهرست منابع    53


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: مولفه هاي هوش معنوي در دين اسلام و راهكارهاي رشد و تقويت آن،

مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت حل مسئله
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۸:۴۷| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت حل مسئله 53 صفحه

اين نوشتار مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت حل مسئله را در پژوهش هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي دهد.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 53
حجم 120 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي


توضيحات كامل

اين نوشتار مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت حل مسئله را در پژوهش هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي دهد. 

 

 

حل مسئله مهارتي است كه شما مي توانيد در هنگام برنامه ريزي براي برخورد با مشكلات زندگي از آن استفاده كنيد. حل مساله يك مهارت مقابله اي عملي است كه از نظر روانشناسي هم مفيد است .
استفاده از روش هاي حل مساله موجب افزايش اعتماد به نفس شما مي شود. وقتي شما بدانيد كه از مهارتهاي حل مساله خوبي برخورداريد، احساس توانمندي و تسلط در شما تقويت مي شود. همچنين مهارتهاي موثر حل مساله با سازگاري شخصي ارتباط دارد. 

 

 


افرادي كه با موفقيت مشكلات زندگي را حل و فصل مي كنند به اين واقعيت واقفند كه غلبه بر مشكلات زندگي مستلزم تلاش و كوشش شخصي است. ( دي زوريلاونزو  ،1982 ) .
هر نظريه حل مساله اجتماعي بايد سه مفهوم عمده را تعريف كنند: 1- حل مساله 2 – مساله 3- حل كردن. همچنين براي نظريه، پژوهش و عمل، تمايز دو مفهوم، حل مساله و به كاربري راه حل مهم است، تعاريفي كه در زير آمده است مبتني بر تعاريفي است كه قبلا ً توسط دي زوريلاونزو(1982) و دي زوريلا و گلدفريد   (1971) ارايه شده است. اين تعريف مشخص مي سازد، اينجا حل مساله بعنوان يك فعاليت هوشيار، عقلاني پرتلاش و هدفمند مد نظر قرار مي گيرد .

 

 


پيش از پرداختن مراحل و گام هاي فرآيند حل مساله توجه شما را به چند نكته مهم جلب مي كنيم :
1 – اغلب افرادي كه احساس درماندگي و ناتواني مي كنند  به دليل اين است كه به طور انعطاف ناپذيري تنها از يك راه حل براي مشكلات مختلف زندگي استفاده مي كنند. وقتي اين راه حل مؤثر واقع نمي شود، آنها راه حل هاي ديگر را امتحان نمي كنند. واضح است كه اگر ما نتوانيم چيزي را با چكش محكم كنيم، احتمالاً متوسل شدن به پتك راه حل بهتري نخواهد بود. با اين حال، وقتي ما در زندگي روزمره مان با چالشها و مشكلاتي روبرو مي شويم اغلب اين حقيقت را از ياد مي بريم ( بامگاردنر، هپن ر وآركين، 1986 ).

 


2 – گاهي استفاده از يك راه حل جديد و كاملاً متفاوت در برخورد با مشكلات زندگي بسيار سودمند و مؤثر است. اين امر بخصوص در برخورد با ديگران صدق مي كند. بنابراين بعد از اين هرگاه در تلاش براي حل مشكلي درارتباط با افرادديگر ناتوان شديد به يك كارغير منتظره دست بزنيد. منظور اين نيست كه به طرز خطرناك و مضري عمل كنيد بلكه به خاطر داشته باشيد بهترين مساله گشاها كساني هستند كه خلاقانه و از زواياي مختلف به مشكل مي نگرند .

 

 

3 – حل مساله نيازمند اتخاذ رويكردي فعال  و نه منفعلانه  است. دو سبك مقابله اي در برخورد با مشكلات زندگي زياد مفيد نيستند، عبارتند از: پاسخ سركوبگرانه  و واكنشي  و شتاب زده به مسايل  (هپنر، كوك، رايت و جانس، 1995 ) .

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعريف نظري مهارت حل مسئله

تعريف عملياتي مهارت حل مسئله

فصل دوم چارچوب نظري و پيشينه پژوهش مهارت حل مسئله

2-6 حل مساله     17
2-7 حل مساله اجتماعي و روانشناسي باليني    18
2-8 فرآيند حل مساله شامل 5 گام است    20
2-8-1 ادراك خويشتن    20
2-8-2 تعريف مساله     20
2-8-3 تهيه فهرستي از راه حل هاي مختلف    20
2-8-4 تصميم گيري     21
2-8-5  امتحان كردن راه حل انتخابي     21
2-9  چهارچوب نظري    22
2-10 حل مساله و كاربرد آن    24
2-11  كاربردهاي حل مساله    25
2-12 فرايند 5 مرحله اي نزو    25
2-13 فرآيند حل مساله از ديدگاه گلد فريد    26
2-14 مفهوم حل مساله از ديدگاه هاي مختلف    27

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي 

منابع و مآخذ
منابع فارسي    
منابع انگليسي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: مباني نظري و پيشينه تحقيق مهارت حل مسئله،

پيشينه تحقيق و مباني نظري در مورد تنظيم هيجان
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۸:۱۸| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پيشينه تحقيق و مباني نظري در مورد تنظيم هيجان

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق تنظيم هيجان كه در آن به بررسي (چارچوب) ادبيات نظري و پيشينه نظري پژوهش در تحقيقات داخلي و خارجي مي پردازيم.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 49
حجم 107 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي


توضيحات كامل

اين نوشتار مباني نظري و پيشينه تحقيق تنظيم هيجان قابل ويرايش با فرمت ورد doc بصورت جامع و كامل مي باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبيات نظري تنظيم هيجان تشريح مي شود و در بخش دوم پيشينه نظري تحقيق تنظيم هيجان در پژوهش هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 

 

تنظيم هيجان عاملي كليدي و تعيين كننده در بهزيستي رواني و كاركرد اثربخش است (گرنفسكي و كريج، 2006) كه در سازگاري با رويدادهاي تنيدگي زاي زندگي نقش اساسي ايفا مي كند (گروس، 1999؛ تامپسون،1994؛ گرنفسكي و كريج، 2006) تا جايي كه بايد گفت بر كل كيفيت زندگي فرد اثر مي گذارد. اولين رويكرد پيشگام در تنظيم هيجان، انتخاب موقعيت مي-باشد. اين نوع تنظيم هيجان شامل انجام فعاليت هايي است كه انتظار ما از موقعيت را افزايش يا كاهش مي دهد. انتخاب موقعيت به درك خصوصيات مشترك اجزاء موقعيت هاي پويا و پاسخ-هاي هيجاني مورد انتظار براي اين خصوصيات نياز دارد و اين مستلزم ارزش گذاري رشدي براي به دست آوردن اين فهم مي باشد. نگاه به گذشته، شكاف عميق بين تجربه و به خاطر آوردن ايجاد مي كند. و نگاه به آينده، باعث مي شود پاسخ هاي هيجاني اشتباه برآورد شوند. اين تمايلات براي نگاه به گذشته و آينده باعث مي شوند بيان مناست اين موقعيت ها براي اهداف انتخاب موقعيت، مشكل شود.

 

 

 موقعيت هاي استنباط هيجاني به طور بالقوه و به صورت قطعي، پاسخ هاي هيجاني را هدايت نمي كند. تلاش براي اصلاح مستقيم موقعيت، در  فرد ادامه مي يابد تا فشار هيجاني شكل نيرومندتري از تنظيم هيجان را تشكيل دهد. مثلا حضور و مداخله يك فرد خاص به عنوان حمايت كننده در اصلاح موقعيت ميزان بازشناسي افراد را افزايش خواهد داد.  انتخاب موقعيت و اصلاح موقعيت به فرد امكان شكل دهي موقعيت را مي دهند. به هر حال، اين شكل دهي تنظيم هيحانات را بدون تعيير واقعي محيط امكان پذير مي نمايد. موقعيت ها ابعاد زيادي دارند و گسترش توجه شامل اين است كه چگونه افراد توجهشان را به يك موقعيت معطوف مي كنند تا بر هيجاناتشان تسلط يابند. از راهبردهاي گسترش توجه به عنوان يك روش دروني انتخاب موقعيت مي توان به حواس پرتي (توجه را از روي يك بعد به ابعاد ديگر موقعيت منتقل مي كند) و تمركز (توجه را روي خصوصيات هيجاني موقعيت معطوف مي كند) اشاره كرد. 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعريف نظري تنظيم هيجان

تعريف عملياتي تنظيم هيجان

فصل دوم چارچوب نظري و پيشينه پژوهش تنظيم هيجان

2-1- مقدمه    4
2-2- مباني نظري تنظيم هيجان شناختي    5
2-2-1-هيجان    5
2-2-2- تنظيم هيجان    7
2-2-2-1- راهبردهاي تنظيم هيجان    10
2-2-2-2- ساختار عصبروانشناسي تنظيم هيجان    12
جدول 2-1 مناطق آسيبديده مغز و نقص در تنظيم هيجان (گروس، 2007)    14
2-2-2-3- تنظيم هيجان و سلامت    17
2-2-2-4- تنظيم هيجان شناختي    20
2-2-2-4-1- راهبردهاي تنظيم هيجان شناختي    21
2-2-2-4-2- راهبردهاي تنظيم هيجان شناختي و سلامتروان    25
2-5- پيشينه مطالعاتي    29
2-5-1- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي تنظيم هيجان شناختي    29
2-5-2- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي هوش معنوي    33
2-5-3- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي عمل به باورهاي ديني    37
2-6- جمع بندي    41
فهرست منابع    44


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي 

منابع و مآخذ
منابع فارسي    
منابع انگليسي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پيشينه تحقيق و مباني نظري در مورد تنظيم هيجان،

پيشينه تحقيق و مباني نظري درباره تنظيم هيجان شناختي
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۷:۵۱| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پيشينه تحقيق و مباني نظري درباره تنظيم هيجان شناختي

اين نوشتار مباني نظري و پيشينه تحقيق تنظيم هيجان شناختي را در پژوهش هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي دهد.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 49
حجم 107 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي


توضيحات كامل

اين نوشتار مباني نظري و پيشينه تحقيق تنظيم هيجان شناختي قابل ويرايش با فرمت ورد doc بصورت جامع و كامل مي باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبيات نظري تنظيم هيجان شناختي تشريح مي شود و در بخش دوم پيشينه نظري تحقيق تنظيم هيجان شناختي در پژوهش هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 

 

 

تعريف نظري تنظيم هيجان شناختي 

هيجان ها از ديدي كاركردي تلاش هايي همگرا توسط فرد محسوب مي شوند، به منظور ابقاء، تغيير و يا خاتمه دادن به روابط ميان فرد و محيط تأثيرگذار (امين آبادي، دهقاني و خداپناهي،1390). و تنظيم هيجان توسط جرمن  و همكاران (2006) اين طور تعريف شده است: تنظيم هيجان راهبردهاي مورد استفاده در كاهش، افزايش، سركوب و ابقاي هيجان است و به دو نوع رفتاري و شناختي تقسيم مي گردد (گرنفسكي، كريج و اسپين هاون، 2002).

 

تعريف عملياتي تنظيم هيجان شناختي 

نمره اي است كه فرد از پرسشنامه تنظيم هيجان شناختي كه توسط ناديا گرنفسكي ، ويويان كريج ، و فيليپ اسپين هاون (2001) طراحي شد، كسب مي كند.

 

 

 

به باور پژوهشگران افراد داراي اختلالات هيجاني گوناگون در برخورد با شرايط ناگوار، از راهبردهاي متفاوتي استفاده مي-كنند. شواهد پژوهشي نشان مي دهند كه افسردگي نه تنها به وسيله تجربه هيجاني ناهنجار شناخته مي شود (مثلاً عاطفه مثبت پايين و عاطفه منفي بالا) بلكه همچنين به وسيله راهبردهاي ناكارآمد تنظيم شناختي هيجان نيز مشخص مي شود. در نمونه هاي باليني استفاده بيشتر از نشخوار فكري در پاسخ به هيجانات منفي، شروع، طول مدت و عود دوره هاي افسردگي را پيش بيني مي كند. همچنين نقص در تنظيم شناختي هيجانات نقش مركزي را در افسردگي بازي مي كند (ماركوئين ، 2011).

 


منين ، مگلوگين  و فلنگان  در پژوهشي دريافتند كه افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و اضطراب اجتماعي، ناتواني عمده-اي در تنظيم شناختي هيجان دارند. به طوري كه درك هيجاني پايين، بهترين پيش  بين براي شناسايي اختلال اضطراب اجتماعي و ناتواني در پذيرش هيجانات، بهترين پيش بين براي تشخيص اختلال اضطراب فراگير است. در پژوهش ديگري فيلو ، بالي  و سيس (2010) به بررسي نقش هيجان پذيري منفي و تنظيم هيجان در تشخيص افسردگي و اضطراب در نوجوانان 12 تا 17 ساله پرداختند و نشان دادند كه هيجان پذيري منفي و راهبردهاي تنظيم هيجاني منفي همچون سركوبي و اجتناب عمده ترين پيش بين براي تشخيص افسردگي و اضطراب در نوجوانان هستند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعريف نظري تنظيم هيجان شناختي

تعريف عملياتي تنظيم هيجان شناختي

فصل دوم چارچوب نظري و پيشينه پژوهش تنظيم هيجان شناختي

2-1- مقدمه    4
2-2- مباني نظري تنظيم هيجان شناختي    5
2-2-1-هيجان    5
2-2-2- تنظيم هيجان    7
2-2-2-1- راهبردهاي تنظيم هيجان    10
2-2-2-2- ساختار عصبروانشناسي تنظيم هيجان    12
جدول 2-1 مناطق آسيبديده مغز و نقص در تنظيم هيجان (گروس، 2007)    14
2-2-2-3- تنظيم هيجان و سلامت    17
2-2-2-4- تنظيم هيجان شناختي    20
2-2-2-4-1- راهبردهاي تنظيم هيجان شناختي    21
2-2-2-4-2- راهبردهاي تنظيم هيجان شناختي و سلامتروان    25
2-5- پيشينه مطالعاتي    29
2-5-1- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي تنظيم هيجان شناختي    29
2-5-2- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي هوش معنوي    33
2-5-3- پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي عمل به باورهاي ديني    37
2-6- جمع بندي    41
فهرست منابع    44


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي 

منابع و مآخذ
منابع فارسي    
منابع انگليسي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پيشينه تحقيق و مباني نظري درباره تنظيم هيجان شناختي،

پاورپوينت در مورد سلول هاي بدن انسان
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۶:۴۲| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت در مورد سلول هاي بدن انسان

پاورپوينت در مورد سلول هاي بدن انسان، در قالب پاورپوينت و داراي 33 اسلايد،قابل ويرايش.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 33
حجم 1358 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي زيست شناسي


توضيحات كامل

پاورپوينت در مورد سلول هاي بدن انسان

 

واحد زنده اصلي بدن انسان، سلول مي باشد. بسياري از سلول هاي بدن تفاوت هاي زيادي با هم دارند اما بعضي از خصوصيات پايه در ميان تمام آن ها مشترك است. به عنوان مثال اكسيژن در تمام سلول ها با مواد حاصل از تجزيه كربو هيدرات ها، تركيب شده و انرژي لازم را براي اعمال سلول تامين مي كند. هم چنين، تقريبا تمام سلول ها از نظر ساختماني تشابهات زيادي دارند.

 

فهرست مطالب:

سلول
ساختمان سلول
غشاء سلول
سيتوپلاسم
شبكه آندوپلاسميك
دستگاه گلژي
ليزوزوم
ميتوكندري
هسته
يون ها (الكتروليت ها)
پروتئين ها
چربي ها (ليپيد ها)
كربوهيدرات ها
بافت
بافت پوششي
بافت پوششي ساده
بافت پوششي سنگفرشي
بافت پوششي ستوني
بافت پوششي مژك دار
بافت پوششي مركب
بافت پيوندي
منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت در مورد سلول هاي بدن انسان،

پاورپوينت نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۶:۰۱| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي

اين پاورپوينت در مورد نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي در 61 اسلايد و شامل نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي،انواع بازارو محيط بازاريابي در مديريت بازاريابي،مفاهيم مديريت بازار در بازاريابي و مديريت بازار،بازاريابي ومديريت كسب و كار،بازاريابي،مديريت كسب و كار،انواع بازاريابي،بازاريابي و بازار شناسي،تعاريف بازاريابي ،وظايف مدير بازاريابي ،بازاريابي انگيزشي،بازاريابي توسعه اي ،بازاريابي مجدد و منابع مي باشد...


مشخصات فايل

تعداد صفحات 61
حجم 304 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

پاورپوينت نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي

 

اين پاورپوينت در مورد نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي در 61 اسلايد و شامل نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي،انواع بازارو محيط بازاريابي در مديريت بازاريابي،مفاهيم مديريت بازار در بازاريابي و مديريت بازار،بازاريابي ومديريت كسب و كار،بازاريابي،مديريت كسب و كار،انواع بازاريابي،بازاريابي و بازار شناسي،تعاريف بازاريابي ،وظايف مدير بازاريابي ،بازاريابي انگيزشي،بازاريابي توسعه اي ،بازاريابي مجدد و منابع مي باشد...

بازاريابي شامل شناخت نظام بازار و نيازها و خواسته هاورفع آنها ازطريق مبادلات مطلوب است .

v  بازاريابي يعني انجام فعاليتهايي مثل خريد و فروش كالا،حمل و نقل و انبار كردن آن

v  بازاريابي به مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه جريان كالاها يا خدمات را از توليدكننده تا مصرف كننده يا استفاده كننده نهايي آن هدايت مي كند.

v  بازاريابي عبارت است از فرايندي كه طي آن افراد و گروهها، از طريق توليد و مبادله كالا و فايده با ديگران، خواسته ها و نيازهاي خود را تامين مي كنند.

 

 

بازارگرايي :گرايش به بازار و نيازهاي مشتري كه اولين ويژگي بازاريابي جديد است به عنوان يك فرهنگ و بينش پذيرفته شود .

بازارشناسي : شناخت بازار تلاشي نظام مند است براي گردآوري ، ضبط  و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزاي تشكيل دهنده نظام بازار مانند خريداران بالقوه و بالفعل ، فروشندگان ، واسطه هاي گوناگون ، رقبا ، سازمانهاي تسهيلاتي و خدماتي و در نهايت همه عواملي كه بر نظام بازار تاثير دارند .

بازاريابي : بخش بندي يا تقسيم بازارها و تعيين محصولات شركت براي مناسبترين بازارها .

بازارسازي : نفوذ در بازار و معرفي و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل كنترل بازاريابي (محصول، قيمت ، توزيع و پيشبرد فروش )


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي،

پاورپوينت برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۵:۳۰| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص

اين پاورپوينت در مورد برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص در 63اسلايد و شامل، برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص،بازاريابي در مديريت بازاريابي،مفاهيم مديريت بازار در بازاريابي و مديريت بازار،بازاريابي ومديريت كسب و كار،بازاريابي،مديريت كسب و كار،انواع بازاريابي،بازاريابي و بازار شناسي،تعاريف بازاريابي ،وظايف مدير بازاريابي و منابع مي باشد...


مشخصات فايل

تعداد صفحات 63
حجم 538 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

پاورپوينت برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص

 

اين پاورپوينت در مورد برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص در 63اسلايد و شامل، برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص،بازاريابي در مديريت بازاريابي،مفاهيم مديريت بازار در بازاريابي و مديريت بازار،بازاريابي ومديريت كسب و كار،بازاريابي،مديريت كسب و كار،انواع بازاريابي،بازاريابي و بازار شناسي،تعاريف بازاريابي ،وظايف مدير بازاريابي و منابع مي باشد...

 بازاريابي يعني انجام فعاليتهايي مثل خريد و فروش كالا،حمل و نقل و انبار كردن آن

 بازاريابي به مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه جريان كالاها يا خدمات را از توليدكننده تا مصرف كننده يا استفاده كننده نهايي آن هدايت مي كند.

 بازاريابي عبارت است از فرايندي كه طي آن افراد و گروهها، از طريق توليد و مبادله كالا و فايده با ديگران، خواسته ها و نيازهاي خود را تامين مي كنند.

بازارگرايي :گرايش به بازار و نيازهاي مشتري كه اولين ويژگي بازاريابي جديد است به عنوان يك فرهنگ و بينش پذيرفته شود .

بازارشناسي : شناخت بازار تلاشي نظام مند است براي گردآوري ، ضبط  و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزاي تشكيل دهنده نظام بازار مانند خريداران بالقوه و بالفعل ، فروشندگان ، واسطه هاي گوناگون ، رقبا ، سازمانهاي تسهيلاتي و خدماتي و در نهايت همه عواملي كه بر نظام بازار تاثير دارند .

بازاريابي : بخش بندي يا تقسيم بازارها و تعيين محصولات شركت براي مناسبترين بازارها .

بازارسازي : نفوذ در بازار و معرفي و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل كنترل بازاريابي (محصول، قيمت ، توزيع و پيشبرد فروش )


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص،

پاورپوينت اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۴:۵۷| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي

اين پاورپوينت در مورد اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي در 58 اسلايد و شامل، اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي،محيط بازاريابي در مديريت بازاريابي،مفاهيم مديريت بازار در بازاريابي و مديريت بازار،بازاريابي ومديريت كسب و كار،بازاريابي،مديريت كسب و كار،انواع بازاريابي،بازاريابي و بازار شناسي،تعاريف بازاريابي ،وظايف مدير بازاريابي ،بازاريابي انگيزشي،بازاريابي توسعه اي ،بازاريابي مجدد و منابع مي باشد...


مشخصات فايل

تعداد صفحات 58
حجم 225 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

پاورپوينت اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي

 

اين پاورپوينت در مورد اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي در 58 اسلايد و شامل، اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي،محيط بازاريابي در مديريت بازاريابي،مفاهيم مديريت بازار در بازاريابي و مديريت بازار،بازاريابي ومديريت كسب و كار،بازاريابي،مديريت كسب و كار،انواع بازاريابي،بازاريابي و بازار شناسي،تعاريف بازاريابي ،وظايف مدير بازاريابي ،بازاريابي انگيزشي،بازاريابي توسعه اي ،بازاريابي مجدد و منابع مي باشد...

بازاريابي شامل شناخت نظام بازار و نيازها و خواسته هاورفع آنها ازطريق مبادلات مطلوب است .

v  بازاريابي يعني انجام فعاليتهايي مثل خريد و فروش كالا،حمل و نقل و انبار كردن آن

v  بازاريابي به مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني اطلاق مي شود كه جريان كالاها يا خدمات را از توليدكننده تا مصرف كننده يا استفاده كننده نهايي آن هدايت مي كند.

v  بازاريابي عبارت است از فرايندي كه طي آن افراد و گروهها، از طريق توليد و مبادله كالا و فايده با ديگران، خواسته ها و نيازهاي خود را تامين مي كنند.

 

 

بازارگرايي :گرايش به بازار و نيازهاي مشتري كه اولين ويژگي بازاريابي جديد است به عنوان يك فرهنگ و بينش پذيرفته شود .

بازارشناسي : شناخت بازار تلاشي نظام مند است براي گردآوري ، ضبط  و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزاي تشكيل دهنده نظام بازار مانند خريداران بالقوه و بالفعل ، فروشندگان ، واسطه هاي گوناگون ، رقبا ، سازمانهاي تسهيلاتي و خدماتي و در نهايت همه عواملي كه بر نظام بازار تاثير دارند .

بازاريابي : بخش بندي يا تقسيم بازارها و تعيين محصولات شركت براي مناسبترين بازارها .

بازارسازي : نفوذ در بازار و معرفي و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل كنترل بازاريابي (محصول، قيمت ، توزيع و پيشبرد فروش )


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي در مديريت بازاريابي،

پاورپوينت فرآيند درمان در زوج درماني بوئن
۵ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۲۴:۰۱| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت فرآيند درمان در زوج درماني بوئن

پاورپوينت فرآيند درمان در زوج درماني بوئن در 47 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


مشخصات فايل

تعداد صفحات 47
حجم 1083 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي روانشناسي


توضيحات كامل

پاورپوينت فرآيند درمان در زوج درماني بوئن در 47 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

فرايند درمان

طرحي براي مصاحبه ژنوگرامي مختصر

ژنوگرام شوهر با همسران متعدد:هنري هشتم

ژنوگرام خانواده يونگ

بررسي تقدم دلبستگي و سلسله مراتب نفوذ

شناسايي مثلث ها

مثلث هاي زناشويي

مثلث والديني اوليه زوجين

مثلث هديه عروسي

مثلث زدايي

مثلث حفظ وفاداري

شناسايي الگوها

سوالات درباره چگونگي روابط

جريان عاطفي بين فردي

بررسي  اجزا جريان بين فردي

آزمايش هاي ارتباطي

تعليم دادن

جابه جايي تعارض

آسيب هاي حاصل از جا به جايي تعارضات 

داستانهاي جابجايي

منابع

 

قسمتي از متن

ارزيابي
ارزيابي نظام خانواده  گسترده با توصيف و تاريخچه اي از وجود مشكل آغاز مي شود ، تاريخ هاي خاص يادداشت ميشود و بعدا ارتباطشان با وقايع در چرخه زندگي خانواده گسترده بررسي مي گردد.
تاريخچه اي از خانواده گسترده ارائه شود شامل:
اطلاعاتي درباره زماني كه والدين همديگررا ملاقات كرده اند
دوران نامزدي ،ازدواج ، فرزند پروري
محل زندگي و مدت زندگي
تاريخچه خانواده هسته اي
تاريخچه تولد دو همسر
جايگاههاي همشيرها ، وقايع مهم راجع به كودكيشان،عملكرد گذشته و حال والدين
طرحي براي مصاحبه ژنوگرامي مختصر
مصاحبه را با مشكل مورد نظر شروع كنيد 
چرا حالا براي كمك آمده اند 
مشكل از جه زماني شروع شد 
چه كسي متوجه مشكل شد 
روابط قبل از مشكل چگونه بود
2 سوالهايي درباره بافت (محيط خانواده )بپرسيد
چه كساني در اين خانه زندگي مي كنند 
هر يك از آنها چگونه با ديگري ارتباط دارد 
به تازگي در خانواده چه اتفتقي روي داده است 
3 در باره خانواده هاي به دنيا آمده از والدين اطلاعات جمع كنيد
تعداد خواهر برادر، اسامي ]تاريخ تولدها 
علت مرگ و ميرها


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت فرآيند درمان در زوج درماني بوئن،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ]

بقیه صفحات

درباره سایت
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 0
بازدیدکنندگان دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
کل بازدیدکنندگان : 0
دیگر موارد