ررسي اثر مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك پاسارگاد شمال شهر تهران
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۶:۲۲| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

بررسي اثر مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك پاسارگاد شمال شهر تهران

هدف از اين پايان نامه شناسايي رابطه مديريت ارتباط با مشتري با مديريت دانش شعب بانك پاسارگاد شمال شهر تهران مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 222
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني

شناسايي رابطه مديريت ارتباط با مشتري با مديريت دانش شعب بانك پاسارگاد شمال شهر تهران

 
 
 
 
 
 
مقدمه
 عصر امروز، عصر سازمانهاي مبتني بر دانش  است. مديريت دانش در راستاي دستيابي به منابع نوين دانشي، تئوري هاي نويني همچون مديريت دانش جامعه گرا  كه هدف آن دستيابي به منابع عظيم دانش مشتريان است را مورد توجه جدي قرار داده است (رتنا و تي ان جي  ،2011). در سال هاي اخير، موضوع مديريت دانش بسيار مورد توجه قرار گرفته و مديريت دانش، فرصتي را براي سازمان ها فراهم مي آورد كه با احتمال بيشتري قادر به تشخيص فرصت هاي پديدار شده در بازار بوده و مزيت رقابتي خود را افزايش دهند. مديريت دانش در ارتباط با بدست آوردن، اشتراك گذاري و بسط دانش مشتريان و با هدف سودرساني مشترك بين مشتريان و سازمان مي باشد.
 
در ادامه به بررسي وضعيت كنوني مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش در شعب بانك پاسارگاد شمال شهر تهران به بررسي نقش و اثر مديريت دانش در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري اشاره شده و با توجه به نظر سنجي انجام شده در ميان مديران و معاونين و كارشناسان (خبرگان) شعب بانك پاسارگاد شمال شهر تهران به تحليل ميزان تاثير عوامل مديريت دانش در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري پرداخته مي شود.
 
 
 
كلمات كليدي:
مديريت دانش
شعب بانك پاسارگاد
مديريت ارتباط با مشتري
 
 
 
 
 
 
بيان مساله 
در چند سال گذشته به دليل مشكلات مختلف اقتصادي اجتماعي و دولتي بودن نظام بانكي و مهمتر از همه ميزان فزوني تقاضا بر عرضه، بانك هاي كشور متاسفانه مشتري مداري و اركان آن را مورد بي توجهي قرار داده اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازاريابي نوين استفاده كنند. مردم به علت عدم توجه و بها ندادن به نيازها و خواسته هايشان و ارائه خدمات يكسان و مشابه توسط تمامي شعب بانك هاي كشور هيچگونه انگيزه اي براي  مراجعه به شعب بانك ها نداشته اند. بانك ها بايد پيشاپيش به تجهيز نمودن خود -شناسايي نيازها - توقعات مشتريان و همچنين توجه به وضعيت بازار اهميت قائل شوند زيرا هر بانكي بتواند زودتر از رقبا اين نيازها را شناسايي و برآورده كند در ميدان رقابت پيروز خواهد بود. 
 
براي بانك ها ضروري است كه مشتريان را به خوبي بشناسند و يك رابطه قوي و مورد اعتماد بين موسسه و مشتريانش ايجاد كنند (تيلور و استنلي،1999). مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دانش ابزارهاي استراتژيك كليدي براي همه سازمانها به شمار مي روند بخصوص در محيط رقابتي امروز، همچنين مديريت دانش يك موضوع مهم براي پياده سازي و اجراي مديريت ارتباط با مشتري است. مديريت ارتباط با مشتري از مباحثي است كه امروزه سازمانها را به دوباره انديشي در راهكارهاي برقراري ارتباط با دامنه وسيع مشتريان و تسخير اين دانش گسترده برانگيخته است اما به جرات مي توان به اين نكته اشاره كرد كه برقراري ارتباط موثر با مشتريان بدون بكارگيري مديريت دانش امكان پذير نيست(غلاميان و همكاران،1385).
 
مديريت ارتباط با مشتري به همه فرآيندها و فناوري هايي گفته مي شود كه در شركت ها و سازمان ها براي شناسايي، ترغيب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات  بهتر به مشتريان بكار مي رود. هدف از مديريت ارتباط با مشتري درك پيش بيني و مديريت نيازهاي مشتريان موجود است و تكنيكي است كه يك سازمان قصد دارد به كمك آن سرمايه گذاري اش را پيرامون رفتارهاي مشتري مديريت كند. در محيط رقابتي امروز استفاده از تكنيك مديريت ارتباط با مشتري در بانكداري براي كسب مشتري و حفظ مشتريان موجود اهميت پيدا كرده است(سلامي،2008). اصول مديريت ارتباط با مشتري چگونگي ايجاد موفق يك سيستم و اجراي آن را براي ارتباط با مشتريان بيان مي كند از شروع و اجراي اوليه يك چنين سيستمي، نگهداري آن در زمان هاي مختلف. سازمان ها با استفاده از مديريت ارتباط با مشتري مي توانند چرخه ي فروش را كوتاهتر، وفاداري مشتري را بيشتر و ايجاد روابط نزديكتر و درآمد بيشتر نمايند، با كمك آن مي توان مشتريان موجود را حفظ و مشتريان جديد را جذب نمود. مديريت ارتباط با مشتري يك استراتژي بازرگاني كه هدف آن ايجاد و توسعه روابط ارزشمند با مشتري بر اساس دانش است.
 
مديريت دانش فرآيند توزيع و پخش دانسته هاي فردي و سازماني در كل سازمان است كه منجر به افزايش بازده و عملكرد كل سازمان مي شود(بوكمن ،1998).ابزارهاي مديريت دانش به عنوان عامل اصلي موفقيت شامل كسب و كاربرد مديريت دانش، انتشار دانش مي باشند و همچنين عوامل ديگري همچون عوامل سازماني، مشتري گرايي، تكنولوژي ارتباط با مشتري مي توانند اثرات مستقيم يا غير مستقيم روي موفقيت CRM داشته باشند. يك اثر غير مستقيم يك تاثير در موفقيت CRM است كه نه بطور مستقيم بلكه از طريق ديگر عوامل در نظر گرفته شده است(روه و همكاران ،2005؛ ايد ،2007؛ چن و چينگ ،2004).
با توجه به مطالب مطرح شده تحقيق حاضر بطور كاربردي به بررسي اثرگذاري و نقش قابليت مديريت دانش، متغيرهاي سازماني، تكنولوژي CRM، مشتري گرايي در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري خواهد پرداخت
 
و بدنبال پاسخ به سئوالاتي مانند "اثر مديريت دانش به عنوان عامل اصلي بر موفقيت كاربرد (اجرا) مديريت ارتباط با مشتري چيست؟ آيا عوامل وابسته ديگري هم وجود دارند؟ نقش آن ها در موفقيت ارتباط با مشتري چيست؟" خواهد بود.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول:كليات پژوهش 6
1-1- مقدمه 7
1-2- تشريح  و بيان مساله 7
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 10
1-5- سوالات تحقيق 11
1-6- فرضيات تحقيق 12
1-7- - ابعاد مسئله و مدل تحليلي تحقيق 13
1-7-1- تعريف مديريت دانش: 13
1-7-4- تعريف تكنولوژي  CRM: 16
1-7-5- تعريف عوامل سازماني : 17
1-7-6- تعريف مديريت ارتباط با مشتري: 18
مينگ و چن (2002) فعاليت هاي CRM را به سه دسته اصلي تقسيم ميكند: 19
1-7-7- مدل تحليلي تحقيق: 19
شكل(1-1) -  مدل تحليلي موفقيت ارتباط با مشتري (گريدو- مورنو، پاديلا- ملندز،2011) 20
1-9- تعريف واژه ها و اصطلاحات پژوهش 20
 
فصل دوم:مباني نظري پژوهش 22
2-1- مقدمه 23
2-2- تعاريف و مباني نظري  مديريت دانش 25
2-2-1- تعريف دانش 26
شكل (2- 1): زنجيره داده تا خرد (حسن زاده،1386) 32
شكل (2-2): تبديل داده به دانش (رادينگ،1382) 33
2-2-3- انواع دانش 33
2-2-4- چرخه دانش 37
شكل(2-3) – چرخه دانش 38
2-2-5- تعريف مديريت دانش: 38
2-2-6- تاريخچه مديريت دانش 42
جدول (2-1)- تاريخچه مديريت دانش 43
2-2-7- فرآيند مديريت دانش و مراحل  مديريت دانش 44
جدول (2-2)- مراحل مديريت دانش از ديدگاه كارايانيس 45
2-2-7-1- پردازش دانش 47
2-2-7-2- انتقال دانش  48
2-2-8- تسهيم دانش 49
ماناسكو(2000) چهار مرحله را براي مديريت دانش شناسايي كرده است: 52
شكل (2-4)- سيستم مديريت دانش و مولفه هاي به هم پيوسته آن 56
2-2-9- اصول مديريت دانش 56
2-2-10- مزاياي مديريت دانش 57
2-2-11- مدل هاي مديريت دانش 59
2-2-11-1- مدل هيكس  59
شكل (2-5) - مدل هفت سي (خوانساري،1384) 61
شكل(2-8) : مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش (پرابست و همكاران،2002). 67
جدول 2-3- مراحل و ابزار مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش 69
جدول (2-4)- مروري بر مدل هاي اصلي مديريت دانش (افرازه،1384) 71
2-2-12- مباني زير ساخت مديريت دانش 72
شكل 2-9 : مباني زيرساخت مديريت دانش (سيوان،2000). 73
2-2-13- ضرورت و اهميت مديريت دانش در سازمان ها 75
2-2-15- موانع استقرار مديريت دانش در سازمانها 77
2-2-15-2- عوامل سازماني 78
2-3- مديريت ارتباط با مشتري 80
2-3-1- تعاريف مديريت ارتباط با مشتري 81
جدول(2-5)- تعاريف مختلف مديريت ارتباط با مشتري (صلواتي و همكاران،1390) 84
2-3-2- تاريخچه مديريت ارتباط با مشتري 86
2-3-3- ضرورت و اهميت مديريت ارتباط با مشتري 87
2-3-4- فرآيند مديريت ارتباط با مشتري 90
2-3-4-1- شناسايي مشتريان سازمان 90
2-3-5- اهداف مديريت ارتباط با مشتري 92
جدول (2-6)- اهداف مديريت ارتباط با مشتري از نقطه نظرات مختلف 93
2-3-6- اصول مديريت ارتباط با مشتري 94
2-3-7- مزاياي مديريت ارتباط با مشتري 95
جدول 2-7: مزاياي مديريت ارتباط با مشتري 98
2-3-9- انواع فن آوري هاي مديريت ارتباط با مشتري 100
2-3-9-1- مديريت ارتباط با مشتري در بخش عملياتي 101
2-3-9-3- مديريت ارتباط با مشتري در بخش تعاملي 103
2-3-11- دلايل موفقيت مديريت ارتباط با مشتري 105
2-3-11-2- بلوغ نرم افزاري سازمان 105
2-3-12- موانع مديريت ارتباط با مشتري 106
2-3-14- برخي از فاكتورهاي ريسك پروژه مديريت ارتباط با مشتري 109
2-3-15- پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري 110
2-3-15-1- پيش نيازهاي تكنيكي 113
شكل (2-10) : مراحل پياده سازي CRM از ديدگاه گارتنر 115
2-3-17- مراحل ارائه خدمت در مديريت ارتباط با مشتري 116
شكل (2-11)- فرآيند پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري 118
2-3-18- نقاط ضعف و قوت مديريت ارتباط با مشتري در بانكهاي ايراني 118
2-3-19- مدل هاي CRM 119
جدول(2-8 )- مدل هاي CRM 121
2-4-1- مديريت منابع انساني 122
2-4-2- مديريت ارشد (رهبري) 126
2-4-3- ساختار سازماني 127
2-4-3-1- ساختار نظري 128
الف - ساختار مكانيكي 129
ب - ساختار ارگانيكي 129
2-4-3-2- ساختار عملي 129
ساختار عملي را مي توان بر اساس بخش هاي پنج گانه و يا گروه بندي فعاليت هاي سازمان تقسيم كرد. 129
ب - ساختار عملي بر اساس گروه بندي فعاليت هاي سازمان 131
جدول 2-9 : انواع ساختار سازماني (مينتزبرگ،1374) 134
2-5- چهارچوب نظري 136
شكل (2 – 14) - مدل تحليلي موفقيت ارتباط با مشتري (گريدومورنو، پاديلاملندز،2011) 141
2-6- پيشينه تحقيق 141
2-6-1- پژوهش هاي خارجي 141
جدول (2-10)- مطالعات انجام شده بر فاكتورهاي موفقيت و ريسك مديريت ارتباط با مشتري وعملكرد آن 144
2-6-2- پژوهش هاي داخلي 145
 
فصل سوم:روش تحقيق 151
3-1- مقدمه 152
3-2- نوع  پژوهش 153
3-3- جامعه آماري 154
3-4- نمونه آماري 155
3-5- روش جمع آوري اطلاعات 157
3-6- ابزارهاي جمع آوري داده ها 157
جدول 3-1 امتياز بندي سوالها 159
جدول (3-2) : شرح سؤالات پرسشنامه 159
3-7- روايي و پايايي 159
3-7-1- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 159
جدول(3-3) : مقدار آلفاي كرونباخ 161
3-7-2- تعيين روايي ( اعتبار)  ابزار تحقيق 163
3-7-3- تعيين اعتبارعاملي پرسشنامه 164
جدول (3-4) : نتايج حاصل از بررسي كفايت داده كايزر (KMO) 165
3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 165
 
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها 167
4-1- مقدمه 168
جدول (4-1)- توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان 168
شكل (4-1)- نمودار دايره اي توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 169
جدول(4-2)- توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان 169
شكل (4-2)- نمودار دايره اي فراواني سن پاسخ دهندگان 170
جدول(4-3)-توزيع فراواني مربوط به تحصيلات پاسخ دهندگان 171
شكل (4-3)- نمودار دايره اي فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان 172
4-3- آمار توصيفي متغيرها 172
جدول (4-4)-آمار توصيفي متغيرها 172
4-3-1- قابليت مديريت دانش 174
شكل(4-4)- مقايسۀ توزيع نمونه گيري متغيرقابليت مديريت دانش با منحني توزيع نرمال 175
4-3-2- مشتري گرايي 176
شكل(4-5)- مقايسۀ توزيع نمونه گيري متغير مشتري گرايي با منحني توزيع نرمال 177
4-3-3- تكنولوژي CRM 178
شكل(4-6)- مقايسۀ توزيع نمونه گيري متغير تكنولوژي CRM با منحني توزيع نرمال 179
4-3-4- عوامل سازماني 180
شكل(4-7)- مقايسۀ توزيع نمونه گيري متغير عوامل سازماني با منحني توزيع نرمال 181
4-3-5- موفقيت CRM 182
شكل(4-8)- مقايسۀ توزيع نمونه گيري متغير موفقيت CRM با منحني توزيع نرمال 183
4-4- آمار استنباطي: 183
جدول (4-5)- شاخص هاي ارزيابي برازش كلي مدل 184
4-4-2- حالت تخمين استاندارد مدل 185
شكل (4-9) تخمين استاندارد مدل 186
جدول (4-6)- ضرايب مدل برازش شده 187
 
فصل پنجم:يافته ها، نتايج و پيشنهادات 189
5-1- مقدمه 190
5-2- بانك پاسارگاد در يك نگاه 191
5-3- نتيجه گيري 192
5-3-1- فرضيات پژوهش: 192
 
فهرست منابع 199
منابع لاتين : 201
ضمائم و پيوست ها 206
پرسشنامه مديريت ارتباط با مشتري 207
خروجي هاي نرم افزاري : 211
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: ررسي اثر مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك پاسارگاد شمال شهر تهران،

بررسي قاچاق اموال تاريخي فرهنگي جيرفت و ارائه راهكارهاي موثر براي مقابله با اين پديده و پيشگيري از تكرار آن
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۵:۴۴| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

بررسي قاچاق اموال تاريخي فرهنگي جيرفت و ارائه راهكارهاي موثر براي مقابله با اين پديده و پيشگيري از تكرار آن

هدف از اين پايان نامه بررسي قاچاق اموال تاريخي فرهنگي جيرفت و ارائه راهكارهاي موثر براي مقابله با اين پديده و پيشگيري از تكرار آن مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 155
حجم 21 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي فقه،حقوق،الهيات


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي

بررسي قاچاق اموال تاريخي فرهنگي جيرفت و ارائه راهكارهاي موثر براي مقابله با اين پديده و پيشگيري از تكرار آن

 
*قابل استفاده براي رشته باستان شناسي
 
چكيده:
‏‫هدف از پژوهش بررسي چگونگي واقعه غم انگيز قاچاق و غارت اشيا فرهنگي٬ تاريخي منطقه جيرفت و همچنين بررسي راهكارهاي موثر بر مقابله با اين پديده و پيشگيري از تكرر آن. در تحرير اين پايان نامه از روش كتابخانه اي و با بهره گيري از روزنامه ها٬ مجلات٬ مقالات موجود پيرامون ميراث فرهنگي و همچنين با استفاده از آمار جرايم عليه آثار فرهنگي و تاريخي كشور كه در طول چهار سال ( ۸۳ - ۸۰ ) در محاكم داخلي و بين المللي مطرح بوده استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر براي حفظ گنجينه هاي گرانبها در سراسر ايران و پيشگيري از غارت اموال فرهنگي و تاريخي كشور كاملا ضروري مي باشد و صنعت توريسم مي تواند يكي از بزرگترين منابع تحصيل درآمد و موجب پيشرفت و توسعه كشور عزيزمان ايران باشد.‬
 
 
 
كلمات كليدي:

حفاري غيرمجاز

ح‍ف‍ظ م‍ي‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌

قاچاق اموال تاريخي فرهنگي

راهكارهاي موثر براي پيشگيري از قاچاق

 
 
 
مقدمه:
اموال تاريخي-فرهنگي، نشانه فرهنگ وتمدن يك كشور ونماينگر هويت يك ملت مي باشد.ايران به عنوان يكي از كشورهاي باستاني و ماندگار از گذشته هاي دور وصاحب فرهنگ و تمدن غني و كهن، با دريايي از عناصر و اشياي مزبور كه هر يك مبين بخشي از تاريخ و تمدن اين ملت است، بر سطح زمين و زير خاك، تقدس خاص خود را دارد. هنوز قانونگذار نتوانسته قانون مؤثري وضع نمايد تا بتواند جلوي قاچاق اين اموال را بگيرد؛ قوانيني كه در كشور وجود دارد، قدرت آن را ندارد كه بتواند حداقل ميزان اين گونه جرايم را با پايين بياورد و اين قوانين موجود نيز به طور كامل اجراء نمي شود.معمولاً جريمه نقدي مجازات خوب ومناسبي براي اين گونه مجرمين نبوده، زيرا با آن همه اشياء و اموالي كه به دست مي آوردند، از لحاظ مالي مشكلي ندارند، بنابراين هر روز بيشتر از قبل ما شاهد تخريب و از بين بردن آثار تاريخي براي به دست آوردن اموال تاريخي و قاچاق اينگونه اموال هستيم.
 
غارت اموال فرهنگي و تاريخي ايران توسط جهان غرب، ريشه در ساليان دور دارد، اما از دوره مظفر الدين شاه،غارت اين اموال صورت جدي تري به خود گفته و روز به روز شدت آن افزوده شده است.البته بعد از انقلاب و اخيراً با توجه به اهميت اين اموال و جلو گيري از انجام حفاري هاي غير مجاز، قاچاق وتخريب اين اموال، اقداماتي انجام شده است، من جمله تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور به سال 1364 كه وظايف سازمان مذكور عبارت بوده از: پژوهش، نظارت، حفظ ، احياء و معرفي آثار تاريخي و فرهنگي.آثار تاريخي وفرهنگي مي تواند يكي از منابع درآمد غير نفتي براي ايران باشد، اما به دليل عدم برنامه ريزي صحيح، با وجود اينكه جزو 10 كشور برتر دنيا از حيث دارا بودن اما كن وميراث تاريخي، فرهنگي، هستيم در عمل ضعيف ترين صنعت كشور، صنعت گردشگري مي باشد.
 
در حالي كه تا قبل از انقلاب، همه ساله هزاران قطعه از نفيس ترين اشياء باستاني ما تحت  عناوين مختلف و با پوشش هاي ديپلماتيك و غير آن از كشور، خارج شده وموزه ها و ويترين كلكسيونرهاي خصوصي را پر مي ساخت، امروزه سازمان ميراث فرهنگي كشور، همزمان وهمراه با حفظ ونگهداري اموال تاريخي و فرهنگي كشور، سعي دارد تا از راه هاي حقوقي و قضايي، اموال به تاراج رفته را به كشور مسترد داشته و تاكنون موفقيت هاي چشمگيري هم در ايران زمينه بدست آورده و در تعدادي از محاكم قضايي بين المللي نيز موفق بوده است.
 
 
جرايم عليه ميراث تاريخي،فرهنگي،از آن جهت كه بر عليه اموال عمومي كه مظهر بر جسته تمدن ايران بوده مي باشند، در زمره جرايم عليه آسايش عمومي و قابل گذشت است.وضعيت نابسامان ميراث فرهنگي در ايران،تخريبات، نابوديها و حوادث ناگواري كه به طور مداوم اين گنجينه ها را در معرض خطر قرار مي دهند، در حد بسيار زيادي ناشي از محافظه كارهاي نابجا و عدم سياستگذاري صحيح در خصوص سازماندهي اطلاعات لازمه حقوقي در جهت حفظ و صيانت از آثار تاريخي، فرهنگي و مذهبي مي باشد و تا هنگامي كه امكانات لازم در جهت ارائه اطلاعات صحيح فراهم نگردد، هيچ گام مفيدي در عرصه پاسداري از ميراث باستاني برداشته نخواهد شد.
 
در سيستم حقوق كيفري  ايران تنها به مجازاتها و پيامدهاي جرايم عليه ميراث تاريخي و فرنگي توجه شده و از همكارهاي ممانعت كننده از وقوع اين جرايم، شرايط وابزارهاي حفاظتي و حمايت كننده متناسب با فناوري روز به طور دقيق و منظم سخن به ميان نيامده است، حال آنكه به عنوان مثال نظام حقوقي يونان در خصوص ميراث فرهنگي آن كشور و لزوم شناسايي اين ميراث ارزشمند گام هايي مؤثر از سالها قبل برداشته وهر چند وقت يكبار بنابر شرايط ضروري وبا در نظر گرفتن پيشرفت تكنيكي و علمي متدهاي حفاظتي وامنيتي مؤثري را در سرتاسر كشور فوق براي هر چند صحيح تر و بهتر حمايت نمودن از گنجينه هاي هنري وتاريخي باستاني آن سرزمين اتخاذ و در پيش گرفته است. در خصوص خروج بي رويه ميراث و قطعات باستاني تاريخي-فرهنگي از كشور،متأسفانه يكي از بالاترين آمارهاي سرقت مداوم گنجينه هاي تاريخي را ايران در فهرست كشورهاي دنيا داراست كه خبر از شمار فرآينده انواع گوناگون سرقت از اين اثار دارد و نهايتاً خريد و فروش و معامله غير قانوني آنها را زمينه ساز مي شود.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
فصل اول : كليات
1-1 طرح مساله 
1-2 هدف و انگيزه ي پژوهش 
1-3 اهميت موضوع 
1-4 سوالات پژوهش 
1-5- فرضيات پژوهش 
1-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش 
1-7- روش پژوهش  
1-8-ساماندهي پروهش 
 

فصل دوم : موقعيت جغرافيايي و تاريخي جيرفت و سابقه تاريخي بحث 

2-1-موقعيت جغرافيايي 
2-2 موقعيت تاريخي 
2-3-سابقه تاريخي بحث
2-3-1-سابقه تاريخي حفاري غير مجاز 
2-3-2-سابقه تاريخي قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي 
 
فصل سوم : مفاهيم 
3-1- اموال فرهنگي 
 

فصل چهارم : سياست جنايي ايران در قبال حفاري غير مجاز، قاچاق و وضعيت آن در جيرفت 

4-1-سياست جنايي ايران
4-2-جرم انگاري
4-3-پاسخ هاي كيفري و غير كيفري 
4-3-1- پاسخ هاي كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي
4-3-2- پاسخ غير كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي 
 

فصل پنجم :  وضعيت در جيرفت

5-1-حادثه جيرفت تلخ ترين حادثه براي ميراث فرهنگي كشور

 

فصل ششم : انواع جرايم ارتكابي

6-1-جرم حفاري غير مجاز
6-2-جرم قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي
6-3-مشاركت و معاونت در جرايم حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي، فرهنگي 
 

فصل هفتم : شيوه برخورد مراجع انتظامي و فضايي

7-1-شيوه برخورد مراجع انتظامي 
7-2 شيوه برخورد مراجع قضايي
 

فصل هشتم  بررسي وضعيت جرايم عليه آثار تاريخي، فرهنگي از ديدگاه علم آمار

8-1 يافته ها ونتايج
نتيجه گيري 
فهرست منابع و مأخذ 
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: بررسي قاچاق اموال تاريخي فرهنگي جيرفت و ارائه راهكارهاي موثر براي مقابله با اين پديده و پيشگيري از تكرار آن،

بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء هيدروكربني در چاه هاي نفتي
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۵:۰۲| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء هيدروكربني در چاه هاي نفتي

هدف از اين پايان نامه بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء هيدروكربني در چاه هاي نفتي حوضه رسوبي زاگرس مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 343
حجم 9 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مهندسي نفت و شيمي


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته نفت

بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء هيدروكربني در چاه هاي نفتي

(مطالعه موردي:حوضه رسوبي زاگرس)
 
 
 
*قابل استفاده براي رشته زمين شناسي
 
 
 
چكيده
حوضه رسوبي زاگرس يكي ازنفت خيزترين مناطق جهان است كه 12% كل مخازن نفت جهان درآن واقع شده است. ناحيه فروافتادگي دزفول دراين حوضه قراردارد كه اكثرميدان هاي نفت وگازايران درآن قراردارد. امروزه بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء نقش مهمي دراكتشاف وتوسعه ميدان هاي نفت وگازدارد.ميزان بلوغ سنگ منشاء به دما،زمان وتاريخچه تدفين رسوبات وابسته است. يكي ازروش هاي پيشرفته به منظورسنجش ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء استفاده ازمدل سازي حرارتي( ژئوشيميايي)مي باشد.
 
دراين پايان نامه به منظوربررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء هيدروكربني دراين ناحيه،5 چاه نفتي به نام هاي آغاجاري - 140، بينك - 4، گچساران - 83، منصوري - 6 وپارسي - 35 انتخاب گرديد وبدين منظورازسه نرم افزاربه نام هاي (Pars Basin Modeler(PBM، Winburyو Genexبراي بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات ومدل سازي حرارتي استفاده گرديد. با توجه به مدل سازي انجام شده دراين منطقه،سازند هاي كژدمي،گدوان،پابده وگورپي سنگ هاي منشاء دراين چاه ها مي باشند. سازند هاي كژدمي وگدوان دراين 5 چاه وارد پنجره نفت زايي شده اند ودرصورت دارا بودن Toc مناسب،سنگ هاي منشاء مولد نفت هستند.سازندهاي گورپي وپابده( به غيرازچاه گچساران - 83) وارد پنجره نفت زايي شده اند ولي ازآنجا كه بلوغ كمي دارند وازلحاظ ماده آلي نيزغني نيستند،توان هيدروكربن زايي كمي دارند.
 
ميزان بلوغ به دست آمده ازنرم افزارها براي سنگ هاي منشاء يكسان است ولي زمان وعمق ورود به پنجره نفت وگاززايي درنرم افزارها متفاوت است كه ميتوان به دلايل ذيل اشاره نمود:
 
1) نحوه محاسبات انجام شده توسط نرم افزارها        
 2) نوع ليتولوژي به كاررفته درنرم افزارWinbury 
3) به كاررفتن معادله ها وفرمول هاي مختلف درنرم افزارها
4) استفاده ازمعادله فشردگي متفاوت درنرم افزارGenex نسبت به نرم افزارPars Basin Modeler
5) متفاوت بودن نحوه ورود داده هاي چينه اي درنرم افزارWinbury
6) تفاوت عمق به دليل ميزان فرسايش ودرنتيجه تغييرعمق سازند ها
7) نحوه انطباق خط رگرسيون مدل سازي با داده هاي %Ro درسه نرم افزار
 
با استناد به گزارش هاي زمين شناسي وژئوشيميايي(Bordenave & Burwood,1990, 2003) ،  محاسبه TTI دستي وتطبيق آن با مدل به دست آمده ازنرم افزارPBM ، استفاده ازآخرين پيشرفت ها ي نرم افزارهاي مدل سازي درطراحي نرم افزارPBM واطلاع از نحوه محاسبات ونتايج حاصله دراين نرم افزار ، نرم افزارPars Basin Modeler بهترين مدل رانسبت به دونرم افزار ديگردراين مطالعه ارائه داده است.
 
 
 
كلمات كليدي:

حوضه رسوبي زاگرس

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات

مدلسازي حرارتي چاههاي نفتي

ميزان بلوغ سنگهاي منشاء هيدروكربني

 
 
مقدمه
مدل سازي ژئوشيميايي امروزه براي بررسي غير مستقيم بلوغ سنگ منشاء نفت به كار مي‌رود تا بتوان عمق و دماي زايش نفت و گاز را پيش‌بيني كرده و ريسك اكتشافي چا‌ه‌هاي نفت و گاز را كاهش داد.هدف از اين پايان‌نامه، بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات به منظور تعيين حوادث زمين‌شناسي (بالا آمدگي، فرو رانش، نبود چينه‌اي و...) مدل‌سازي ژئوشيميايي چاه‌هاي نفتي به منظور تعيين درجه بلوغ سنگ منشاء و در نتيجه تعيين پنجره‌هاي نفت و گاززايي با در نظر گرفتن 2 عامل  موثر دما و زمان و در نهايت مقايسه نتايج نرم‌افزارها به منظور تعيين بهترين مدل در حوضه رسوبي زاگرس مي باشد. 
 
بدين منظور 6 چاه نفتي از ناحيه فروافتادگي دزفول در حوضه رسوبي زاگرس انتخاب گرديد و براي نيل به اهداف مورد نظر 3 نرم‌افزار Winbury, Pars Basi modeler و Genex براي مدل سازي به كار رفت. به طوريكه نرم‌افزار  براي اولين بار در ايران در يك رساله كارشناسي ارشد استفاده شده است زيرا اين نرم‌افزار ايراني اخيراً توسط پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1385 طراحي شده است .براي بررسي ميزان بلوغ سنگ‌هاي منشاء از 2 دو روش انديس زمان – حرارت () و همچنين روش % استفاده شده است.(داده‌هاي % با اندازه‌گيري از نمونه‌هاي چاه‌هاي نفتي به دست آمده است).  مدل سازي حرارتي و بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات در حوضه خيليج‌فارس انجام شده است اما در حوضه رسوبي زاگرس اين روش براي مطالعه ميزان بلوغ سنگ منشاء و تعيين نوع هيدروكربن (نفت و يا گاز) كمتر انجام شده است.
 
بدين منظور هدف اين پايان‌نامه در مطالعه سنگ‌هاي منشاء ناحيه مورد نظر به منظور تعيين پنچره‌هاي نفت و گاززايي و تعيين عمق و دمايي كه سنگ منشاء توانسته است هيدرو كربن توليد نمايد بوده است تا بدين طريق بتوان بررسي ميزان بلوغ سنگ منشاء را در اين حوضه بسط داد و براي اهداف اكتشافي و توسعه‌اي چاه‌هاي نفت و گاز بهتر تصميم‌گيري نمود.در فصل‌هاي آتي به جزييات بيشتر مدل‌سازي ژئوشيميايي با استفاده از نرم‌افزار‌ها و تعيين سنگ‌هاي منشاء و عمق و زمان پنجره‌هاي نفت و گاز‌زايي در منطقه مورد مطالعه اشاره خواهد شد.
 
 
 
فهرست مطالب :
 
 
1)مقدمه
2)اهداف پروژه

فصل اول - زمين‌شناسي و فروافتادگي دزفول

1-1)كليات
1-2-1)دشت خوزستان
1-2-2)منطقه چين خورده زاگرس
1-2-3)منطقه رورانده زاگرس
1-3) فروافتادگي دزفول

1-4) چينه‌شناسي زاگرس

1-4-1) تشكيلات ژوراسيك در زاگرس
1-4-1-1) كليات
1-4-1-2) سازند دولوميتي نيريز
1-4-1-3) سازند انيدريتي عدايه
1-4-1-4) سازند آهكي موس
1-4-1-5) سازند انيدريتي علن
1-4-1-6) سازند كربناتي- شيلي سرگلو
1-4-1-7) سازند آهكي نجمه
1-4-1-8) سازند تبخيري گوتنيا
1-4-1-9) سازند كربناتي سورمه

1-4-2) تشكيلات كرتاسه در زاگرس

1-4-2-1)كليات
1-4-2-1-1) كرتاسه پاييني (نئوكومين- آپتين)
1-4-2-1-2) كرتاسه مياني (آلبين-تورونين)
1-4-2-1-3) كرتاسه بالايي (كنياسين- ماستريشتين)
1-4-2-2)سازند آهكي فهليان
1-4-2-3) سازند شيلي- آهكي گدوان
1-4-2-4) سازند آهكي داريان
1-4-2-5) سازند شيلي گرو
1-4-2-6) سازند شيلي كژدمي
1-4-2-7) سازند آهكي سروك
1-4-2-8 ) سازند آهكي ايلام
1-4-2-9) سازند شيلي گورپي

1-4-3 ) تشكيلات ترشيري در زاگرس

1-4-3-1) كليات
1-4-3-2) سازند شيلي پابده
1-4-3-3) سازند دولوميتي جهرم
1-4-3-4) سازند آهكي آسماري
1-4-3-5) سازند تبخيري گچساران
1-4-3-6) سازند مارني ميشان
1-4-3-7 ) سازند آواري آغاجاري
1-4-3-8) سازند كنگلومرايي بختياري
 

فصل دوم - سنگ منشاء هيدروكربن 

2-1) تعريف سنگ منشاء

2-2) انواع سنگ منشاء

2-3) ماده آلي
2-4) شرايط و محيط‌هاي مناسب جهت رسوبگذاري و حفظ ماده آلي
2-4-1) مناطق با جريان‌هاي بالا رونده
2-4-2) درياچه‌هاي بزرگ احيايي
2-4-3) حوضه‌هاي نيمه محدود
2-4-4) حوضه‌هاي عميق و بسته اقيانوسي
2-5) كربن آلي كل

2-6) كروژن‌ و انواع آن

2-6-1)تعريف
2-6-2) اجزاي تشكيل دهنده كروژن
2-6-3) انواع كروژن
2-7) نحوه تشكيل هيدروكربن

2-8) مراحل تشكيل هيدروكربن‌ از سنگ منشاء با افزايش عمق تدفين

2-9) ارزيابي سنگ منشاء
2-9-1) روش پيروليز
2-9-2) شاخص دگرساني حرارتي (TAI)
2-9-3) مطالعه فلورانس زايي
2-9-4) انديس دگرساني كنودونت
2-9-5) ضريب انعكاس ويترينيت
2-10) توزيع سنگ هاي منشاء موثر نفت در جهان
2-11) فاكتورهاي ژئوشيميايي كنترل كننده سنگ منشاء
2-12) رابطه تشكيل سنگ منشاء با تكتونيك
2-13) سنگ‌هاي منشاء نفت در حوضه رسوبي زاگرس
 

فصل سوم - مدلسازي حرارتي

 Thermal modeling
3-1 )مباني مدل‌سازي حرارتي و كاربردهاي آن
3-1-1)مقدمه
3-1-2) اهداف
3-1-3) انواع مدل‌سازي حرارتي
3-1-3-1) مدل‌سازي انديس زمان- حرارت
3-1-3-2)مدل‌سازي سينيتيكي
3-1-3-3) آرينوس مدل‌سازي
3-1-4) مدل سازي شاخص‌هاي حرارتي
3-1-5)مدل‌سازي تشكيل هيدروكربن
3-1-6) مدل‌سازي شكسته‌شدن مولكول‌هاي نفت
3-1-7) كاربردهاي مدل‌سازي حرارتي
3-2) داده‌هاي زمين‌شناسي ورودي در نرم‌افزارهاي مدل‌سازي
3-2-1) سنگ شناسي
3-2-2) سن واحدهاي سنگي
3-2-3) ضخامت واحدهاي سنگي
3-2-4)عمق آب
3-2-5)دگرشيبي
3-2-6 ) خواص پتروفيزيكي
3-2-7)گسل‌خوردگي
3-2-8) شيب زمين گرمايي
3-2-9) دماي سطح زمين
3-2-10) هدايت گرمايي
3-3) فرايند بهينه‌سازي در مدل‌سازي حرارتي
3-4 )ارزيابي سنگ‌هاي منشاء با استفاده از روش لوپاتين
3-4-1 )مقدمه
3-4-2 )روش رسم منحني‌هاي تاريخچه تدفين
3-4-3 )تاريخچه درجه حرارت
3-4-4 )محاسبه بلوغ حرارتي سنگ منشاء
3-4-5) فاكتور‌هاي تدفين موثر بر بلوغ حرارتي
3-5 )تعيين پارامترهاي سينيتيكي براي توليد نفت (الف) و تغيير اين پارامترها با نوع كروژن (ب)
3-6) شرح يك روش گرافيكي براي مدل سازي پنجره‌هاي نفت و گاز
3-7)تكامل تدريجي حوضه‌هاي رسوبي وتاثير آن بر بلوغ هيدروكربن‌ها
3-7-1) مقدمه
3-7-2) مدل‌هاي تئوري
3-7-2-1 )رسوبگذاري آني
3-7-2-2 رسوبگذاري پيوسته
 

فصل چهارم - نتايج مدلسازي حرارتي نرم افزارها 

1) چاه آغاجاري - 140
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
2) چاه بينك – 4
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
3)چاه گچساران – 83
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
4)چاه منصوري – 6
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
5) چاه پارسي- 35
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
 
فصل پنجم - نتيجه گيري 
1) چاه آغاجاري – 140
2) چاه بينك – 4
3) چاه گچساران – 83
4) چاه منصوري – 6
5) چاه پارسي – 35
 

پيوست و ضمايم

پيوست الف) معرفي ميادين وچا هاي نفتي منتخب دراين پايان نامه
پيوست ب) قابليت هاي نرم افزارPars Basin Modeler نسبت به Winbury و Genex
1- ب) مزاياي نرم افزار PBM نسبت به نرم افزارهاي مشابه ديگر
2- ب) معايب نرم افزارGenex نسبت به نرم افزارPBM
3- ب ) مزاياي PBM نسبت به Winbury
پيوست ج ، نمودارهاي چاه هاي نفتي درنرم افزار Pars Basin Modeler
پيوست د) شكلهايي از ناحية فروافتادگي دزفول 
پيوست و) جداول ورود سازندها به پنجره‌هاي نفت و گاززايي در نرم‌افزار Pars Basin Modeler
 
منابع 
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء هيدروكربني در چاه هاي نفتي،

پيشينه نظري و فصل دوم پايان نامه رويكردهاي شخصيت
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۴:۱۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پيشينه نظري و فصل دوم پايان نامه رويكردهاي شخصيت

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق رويكردهاي شخصيت كه در آن به بررسي (چارچوب) ادبيات نظري و پيشينه نظري پژوهش در تحقيقات داخلي و خارجي مي پردازيم.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 66
حجم 115 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي


توضيحات كامل

فصل دوم پايان نامه و پيشينه نظري رويكردهاي شخصيت عنوان اين پژوهش مي باشد كه در ان به مباني نظري و پيشينه تحقيق مي پردازيم. 

 

 

 


شخصيت يعني «مجموعه‌اي از رفتار و شيوه‌هاي تفكر شخص در زندگي روزمره كه با ويژگي‌هاي بي‌همتا بودن، ثبات (پايداري) و قابليت پيش‌بيني» مشخص مي‌شود. به نظر مي‌رسد گوردن آلپورت، بهترين تعريف را در مورد شخصيت ارائه داده‌است. او اشاره مي‌كند، شخصيت، سازمان بندي پويايي در درون فرد است و شامل آن دسته از نظام‌هاي رواني - فيزيكي كه رفتار و تفكر او را تعيين مي‌كند. از اين تعريف چندين نكته قابل استنباط است.

 

 

رويكرد انسانگرايي شخصيت : 

رويكرد انسانگرايي در شخصيت، بر فضايل و آرزوهاي انسان، اراده آزاد آگاهانه و شكوفايي تواناييهاي بالقوه شخص تاكيد ميورزد. اين رويكرد، تصويري زيبا و خوش بينانه از ماهيت انسان به دست ميدهد و مردم را به عنوان موجوداتي فعال و خلاق ترسيم ميكند كه بر خود شكوفايي، رشد و پيشرفت توجه دارند. به اعتقاد روان شناسان انسان گرا، بايد فضايل و نقاط قوت انسان را مطالعه و اصول بهداشت رواني را تجزيه و تحليل كنيم (كريمي، 1382).

 

 

نمونه پيشينه در مورد شخصيت و رويكردهاي آن

    برايانت  (2009) به بررسي نقش پنج عامل بزرگ شخصيتي در سازگاري زناشويي افراد مسن پرداخت. وي در اين مطالعه كه بر روي 117 زوج آمريكايي انجام گرفت، از پرسشنامه شخصيتي نئو و پرسشنامه سازگاري زناشويي (DAS) استفاده نمودند. نتايج نشان داد كه جنسيت و روان رنجورخويي پيش بيني كننده هاي معني داري براي سازگاري زناشويي مي باشند، اما ديگر عوامل شخصيتي پيش بيني كننده هاي معني داري براي سازگاري افراد مسن نيستند. 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعريف نظري ويژگي هاي شخصيتي

تعريف عملياتي ويژگي هاي شخصيتي

فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق درباره رويكردهاي شخصيتي

2-1- رويكردهاي مختلف به مطالعه شخصيت:    14
2-1-1- رويكرد روانكاوي:    14
2-2- رويكرد نوروانكاوي:    15
2-2-1- آلفرد آدلر:    15
2-2-2 كارل يونگ:    16
2-3- رويكرد انسانگرايي:    17
2-3-1- آبراهام مزلو:    17
2-3-2-كارل راجرز:    18
2-4- رويكرد شناختي:    19


2-5- نظريه هاي عاملي شخصيت:    19
2-6-ديدگاه صفات:    21
2-7- مدلهاي مبتني بر تحليل عوامل    23
2-8- تاريخچه مدلهاي مبتني بر تحليل عوامل:    24
2-8-1- گوردن آلپورت:    24
2-8-2- آيزنك:    25
2-8-3- ريموند كتل :    25
2-8-4- گيلفورد    26
2-9- مدلهاي پنج عاملي شخصيت    27
2-10- الگوي نظري فرضي براي پنج عامل اصلي    28
2-11- عوامل تاثير گذار در پيدايش پنج عامل بزرگ    29
2-12- ابعاد و مولفه هاي تست شخصيتي پنج عاملي كاستا و مك گري    31
2-12-1- روان آزرده خويي (N)    32
2-12-2- مولفه هاي روان آزرده خويي(N)    33
2-12-3- مولفه هاي برونگرايي(E)    35
2-12-4- پذيرا بودن (O)    37
2-12-5- مولفه هاي پذيرا بودن (O)    38
2-12-6- مولفه هاي سازگاري(A)    39
2-12-7- مسئوليت پذيري(C)    41
2-12-8- مولفه هاي مسئوليت پذيري:    41
2-13- محدوديتهاي و نقاط قوت پنج عامل:    43

 

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي 

منابع و مآخذ
منابع فارسي    
منابع انگليسي


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پيشينه نظري و فصل دوم پايان نامه رويكردهاي شخصيت،

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان.
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۵:۴۰| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان
مباني نظري و پيشينه با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي
فرمت فايل docx
حجم فايل 75 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 42

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع :    انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:     WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

استرس تحصيلي دانش آموزان

اصطلاح "استرس" از زبان انگليسي گرفته شده و معادل دقيق آن در فارسي كلمه" فشار" است. سليه (1950) استرس را پاسخ‌هاي غير‌اختصاصي كه تحت تاثير محرك‌هاي گوناگون در ارگانيسم ايجاد مي‌شوند، تعريف كرده است. لازاروس و فلكمن (1984) نيز تعريفي را در زمينه استرس ارائه داده‌اند: استرس رابطه اختصاصي بين شخص و محيطي است كه در آن تنش ارزيابي شده، از حد امكانات فرد فراتر رفته و سلامت او را در معرض خطر قرار مي‌دهد. در اين تعريف بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه استرس به رابطه تنش‌زا بين شخص و محيط اشاره دارد و وقتي فرد از مقابله با اين وضعيت ناتوان است، به مشكلات رواني و جسماني مبتلا مي‌شود (4 و 35). بطور كلي هر عاملي كه باعث شود وحدت رواني – زيستي انسان تهديد شود، هيجان يا استرس ناميده مي‌شود. اين تهديد ممكن است بطور مستقيم متوجه خصوصيات فيزيكي يا شيميايي شخص باشد و يا اين كه بطور غير مستقيم با تصورات و دلايل و معاني و سمبل‌هاي شخص ارتباط داشته باشد (35). واكنش‌هاي افراد در برابر استرس را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

واكنش‌هاي شناختي : نظير خشم، اضطراب، پرخاشگري ، بي احساسي، افسردگي و اختلال شناختي

واكنش‌هاي فيزيولوژيكي : نظير افزايش ميزان سوخت و ساز، افزايش ضربان قلب، گشادشدن مردمك‌ها، افزايش فشارخون، افزايش ميزان قند خون و تنش عضلاني، ترشح اندورفين و افزايش رها شدن قند از كبد (36).

هانس سليه و همكارانش براي تشريح نحوه واكنش جانداران در برابر استرس، تئوري گسترده‌اي ارائه نموده‌اند. در اين تئوري نحوه از هم پاشيدن تعادل حياتي در مواجهه با استرس‌هاي شديد، تحت عنوان سندرم تطابق عمومي ارائه گرديد. اين سندرم با سه مرحله مشخص مي شود: مرحله اول، احساس خطر، مرحله دوم، مقاومت و مرحله سوم فرسودگي است (4). در مرحله اول ، بدن كه هنوز با استرس تطابق و سازگاري حاصل نكرده و هماهنگ نشده به خاطر مقابله با عوامل استرس‌زا يكباره كليه فعاليتهاي جسماني و روانيش مختل مي‌شود. در واقع در اين مرحله كليه نيروهاي جسماني فرد براي مقابله با خطر تجهيز

 

 مي‌شود. اين مرحله مستلزم تغييرات فيزيولوژيكي است كه شخص را براي سازگاري در مقابل عوامل استرس زا آماده مي‌كند (35). اگر عامل استرس‌زا از بين نرود سندرم تطابق عمومي بطرف مرحله دوم پيشرفت مي‌كند. در اين مرحله بدن هماهنگي و مقاومت و قدرت مقابله با خطر را بدست مي‌آورد و بدن متابوليسم خود را جهت مقابله با وجود استرس به مدت نامعلومي سازگار مي‌سازد. اگر استرس ادامه يابد بدن سرانجام وارد مرحله بعدي مي‌‌گردد. مرحله سوم (فرسودگي) طي اين مرحله ارگاني كه در برابر استرس مقابله كرده به تدريج به مرحله آرامش يا تكرار مراحل مي‌رود و يا اگر شكست بخورد به مرحله آخر كه مرگ است مي‌رسد (37).

انواع استرس بر حسب علل ايجاد كننده آن

گروهي از دانشمندان كه در اين زمينه تحقيق كرده‌اند استرس‌ها را به اين ترتيب طبقه بندي نموده‌اند:

  1. استرس‌هاي فيزيولوژيك: مانند بيخوابي يا خستگي بيش از حد ، گرسنگي، كار در محيط نامناسب و....
  2. استرس‌هاي بيماري‌زا: خستگي عصبي، جراحي زايمان تغيير ناگهاني محيط زيست بيماري‌ها
  3. استرس‌هاي رواني: حالات هيجاني شديد و ناگهاني نگراني‌هاي طولاني مدت زندگي در محيط نامناسب و مملو از كشش فقر اقتصادي مسووليت‌ها و وظايف سنگين

گروهي ديگر از دانشمندان عوامل ايجاد‌كننده استرس را به طريق زير تقسيم بندي مي‌كنند:

  1. استرس‌زاهاي خارجي: اين عوامل در خارج از بدن فرد قرار دارند مانند: تغيير در جامعه خانواده و محيط
  2. استرس‌زاهاي داخلي: اين عوامل منشأ داخلي دارند مانند تب، يائسگي، بارداري (35و 37).

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان

برچسب‌ها: مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع استرس تحصيلي دانش آموزان .،

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي .
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۵:۰۲| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي
مباني نظري و پيشينه  با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي
 اعتياد به موبايل و احساس تنهايي
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي
فرمت فايل docx
حجم فايل 95 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 33

مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع :    انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:     WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

 

اعتياد به موبايل و احساس تنهايي  

نوجواني به دوره ي گذار از كودكي به بزرگسالي اطلاق مي شود و تقريبا از 12 سالگي آغاز و تا اواخر دهه ي دوم زندگي، يعني رسيدن به رشد جسماني كم و بيش كامل، ادامه مي يابد. طي اين دوره، نوجوان به بلوغ جنسي ميرسد و هويت فردي خود را جدا از هويت خانواده بنا مي نهد(46). والدين اغلب به طوفانها و آشوبهاي فراواني اشاره مي كنند كه در روابط شان با فرزندان نوجوان خود پيدا مي كنند و پژوهشها نيز عمدتا مؤيد اين باور عمومي است. يكي به دو كردن و كلنجار رفتن والدين با فرزندانشان در نوجواني افزايش مي يابد و از احساس صميميت آنها به يكديگر در اين دوره كاسته مي شود. نوجوانان نوعا از والدين كناره مي گيرند و اين اقدامي براي تشكيل و تحكيم هويت فردي ويژه خودشان است(47). تغييرات رخ داده در نوجوان اغلب موجب احساس استرس و اضطراب مي گردد. پرستاران بايد با كليه ي تغييرات فيزيكي و رواني دوران نوجواني و عوامل استرس زاي اجتماعي آشنا باشند(43). تغييرات جسمي، شناختي و اجتماعي نوجوانان تحت تأثير محيط اجتماعي كه در آن قرار دارند شكل مي گيرد. محيط اجتماعي موقعيت ها، فرصت ها، موانع، الگوها و حمايت هايي را براي رشد و تكامل و سلامتي اين افراد مهيا مي كند. نوجوان يك حس طبيعي براي تجربه و استقلال دارد، بنابراين بايد در رابطه با خطراتي كه او را تهديد مي كند آموزش ببيند. مثلا لازم است در رابطه با خطرات موادمخدر، الكل، سيگار، گروههاي ضد اجتماعي و خطر ورود به آنها اطلاعات لازم به وي داده شود(48). خطر ابتلا به اختلالات روان پزشكي در دوره نوجواني بالا است(49). يكي از بحران هاي مهم دوران نوجواني كه سازگاري فرد با محيط را دچار مشكل مي كند، احساس تنهايي است(50). براي بسياري از نوجوانان احساس تنهايي ناشي از مشكلات مربوط به مدرسه، دوستان و همسالان، و خانواده ميتواند به مشكلات جدي تري نظير افسردگي، فكر خودكشي و خشونت منجر شود(51).

روان شناسان اجتماعي از پديده ي احساس تنهايي تعاريف متنوعي به دست داده اند. براي مثال دويونگ گيرلد[1] مي گويد احساس تنهايي دلالت به تجربه اي دارد كه در اثر كمبود تماس هاي اجتماعي، صميميت يا حمايت در روابط اجتماعي ايجاد مي شود. با ديدگاهي روان كاوانه، ساليوان[2] بيان مي كند كه احساس تنهايي تجربه اي است كه در نتيجه ناكامي در رضايت از نيازهاي اساسي انسان در برقراري روابط صميمي و نزديك[3] رخ مي دهد. محققان به نقش تضاد ميان روابط ادراك شده و آرماني اشاره دارند. براي مثال تفاوت ميان دوستاني كه يكديگر را دوست دارند، در مقابل كساني كه كمبودها و نقص هايي در شبكه هاي اجتماعي و روابط شان دارند(52). احساس تنهايي، تجربه عاطفي ناخوشايند و پريشاني روحي مزمني است كه از تعارض هاي ارتباطي بين فردي و كاستي هايي در روابط اجتماعي شخص ناشي مي شود(42).

 


[1] Doyeong gyrld

[2] Sullivan

[3] intimacy

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي

برچسب‌ها: مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع اعتياد به موبايل و احساس تنهايي.،

مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم دانلود مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) مباني نظري وپيشينه تحقيق مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد درمان با روش EMDR دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي فرمت فايل docx حجم فايل 30 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 24 مباني نظري و پيشينه پژوهش حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) ( فصل دوم پايان نامه ) در 24 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc توضيحات: فصل دوم پايان نامه (پيشينه و مباني نظري پژوهش) همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه توضيحات نظري كامل در مورد متغير پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب منبع : فارسي وانگليسي دارد (به شيوه APA) نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه چارچوب نظري پايان نامه روانشناسي با موضوع حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR): حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR) در اينجا به بررسي و چگونگي درمان حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (EMDR) مي پردازيم. 2-3-1 درمان EMDR EMDR درماني پيچيده و تخصصي براي غلبه بر آثار ضربه عاطفي و تجارب ناراحت كننده آن است كه نخستين بار در 1978 از سوي روان شناسي به نام فرانسين شاپيرو[2] مطرح شد. او متوجه شده بود كه نگراني ها و استرس هاي وي با حركت چشمانش به طرفين كاهش مي يابد. دكتر شايپرو از EMDR براي مقابله با نشانه هاي ناخوشايندي مانند اضطراب، گناه، خشم، افسردگي، ترس، اختلالات خواب، و بازگشت به خاطرات بد ناشي از واقعه اي تكان دهنده در گذشته استفاده كرد. اين شيوه مستلزم بازخواني واقعه يا رويدادي استرس زا گذشته و برنامه ريزيي مجدد ذهن و جايگزيني باور هاي منفي با باورهاي مثبت و آگاهانه اي است كه خود فرد انتخاب مي كند(شايپرور، 2001 و 2002). 2-3-2 EMDR علامت اختصاري چه كلماتي است؟ EM: (Eye Movement) يا حركت چشم دكتر شايپرو ابتدا معتقد بود كه درمان مراجع (بيمار) فقط از طريق حركت سريع چشم به طرفين صورت مي گيرد، اما اكنون مشخص شده است كه تاثيرات مثبت اين شيوه از هر نوع تحريك دوگانه حسي است كه مي تواند حركت متناوب چشم ها به طرفين، ضربه هاي متناوب انگشت بر دو دست راست و چپ بيمار، يا تغيير تن صدا در دو گوش باشد كه در نهايت به تحريك متناوب نيمكره راست و چپ مفز منجر مي شود. اين عمل را پردازش دو گانه مي نامند كه مراجع را قادر به پردازش مجدد ضربه عاطفي مي كند(شاپيرو و سيلك فارست، بي تا؛ ترجمه هاشميان و همكاران، 1379). Desensitization) :D ): يا حساسيت زدايي كه به معناي كاهش و حذف پريشاني يا اغتشاش رواني است كه با خاطره يك سانحه درد آور متداعي شده است. Reprocessing) :R): يا پردازش مجدد كه به معناي جايگزيني باورهاي منفي و ناسالم با باورهاي مثبت و سالمتر است. 2-3-3 كاربرد EMDR به طور كلي اگر فشار رواني ناشي از وقايع و رويدادهاي سخت زندگي كاهش نيابد يا درمان نشود، فرد دچار احساس فقدان كنترل و درماندگي مي گردد. حالتي كه از آن با عنوان اختلال استرس پس از سانحه ياد مي شود. روش EMDR در درمان اين فشارهاي رواني بيشترين كاربرد را دارد. اين فشارها مي توانند ناشي از حوادث و وقايع تكان دهنده؛ مانند لاياي طبيعي، جنايت و تجاوز جنسي، جنگ، مرگ و جدايي باشد يا رويدادهايي كه كمتر آسيب زننده اند؛ مانند سرزنش هاي دوران كودكي و پيام هاي منفي والدين، كه موجب احساس ناخوب بودن در فرد مي شود، يا تمسخر و آزار همسالان. اين روش علاوه بر اين در درمان اختلالات رواني نظير سوگ هاي عميق و فراموش نشدني، اعتياد، حسادت بيمار گون، مشكلات ارتباطي، و عزت نفس پايين سودمند بوده است. حوزه استفاده EMDR اخيرا به درمان دردهاي مزمن، تنگي نفس، آسم، و ناتواني يادگيري نيز گسترش يافته است(شايپرو، 2001). [1] Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) [2] Francine Shapiro دانلود مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۴:۲۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي
فرمت فايل docx
حجم فايل 30 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 24

مباني نظري و پيشينه پژوهش حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد  (درمان با روش EMDR) 

حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد  (درمان با روش EMDR) ( فصل دوم پايان نامه )

در 24 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

توضيحات: فصل دوم پايان نامه (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع :  فارسي وانگليسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

 

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

چارچوب نظري پايان نامه روانشناسي با موضوع حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد  (درمان با روش EMDR):

حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR)

در اينجا به بررسي و چگونگي درمان حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (EMDR) مي پردازيم.

2-3-1           درمان EMDR

EMDR  درماني پيچيده و تخصصي براي غلبه بر آثار ضربه عاطفي و تجارب ناراحت كننده آن است كه نخستين بار در 1978 از سوي روان شناسي به نام فرانسين شاپيرو[2] مطرح شد. او متوجه شده بود كه نگراني ها و استرس هاي وي با حركت چشمانش به طرفين كاهش مي يابد. دكتر شايپرو از EMDR براي مقابله با نشانه هاي ناخوشايندي مانند اضطراب، گناه، خشم، افسردگي، ترس، اختلالات خواب، و بازگشت به خاطرات بد ناشي از واقعه اي تكان دهنده در گذشته استفاده كرد. اين شيوه مستلزم بازخواني واقعه يا رويدادي استرس زا گذشته و برنامه ريزيي مجدد ذهن و جايگزيني باور هاي منفي با باورهاي مثبت و آگاهانه اي است كه خود فرد انتخاب مي كند(شايپرور، 2001 و 2002).

2-3-2           EMDR علامت اختصاري چه كلماتي است؟

EM: (Eye Movement) يا حركت چشم

دكتر شايپرو ابتدا معتقد بود كه درمان مراجع (بيمار) فقط از طريق حركت سريع چشم به طرفين صورت مي گيرد، اما اكنون مشخص شده است كه تاثيرات مثبت اين شيوه از هر نوع تحريك دوگانه حسي است كه مي تواند حركت متناوب چشم ها به طرفين، ضربه هاي متناوب انگشت بر دو دست راست و چپ بيمار، يا تغيير تن صدا در دو گوش باشد كه در نهايت به تحريك متناوب نيمكره راست و چپ مفز منجر مي شود. اين عمل را پردازش دو گانه مي نامند كه مراجع را قادر به پردازش مجدد ضربه عاطفي مي كند(شاپيرو و سيلك فارست، بي تا؛ ترجمه هاشميان  و همكاران، 1379).

Desensitization) :D ): يا حساسيت زدايي كه به معناي كاهش و حذف پريشاني يا اغتشاش رواني است كه با خاطره يك سانحه درد آور متداعي شده است.

Reprocessing) :R): يا پردازش مجدد كه به معناي جايگزيني باورهاي منفي و ناسالم با باورهاي مثبت و سالمتر  است.

2-3-3           كاربرد EMDR

به طور كلي اگر فشار رواني ناشي از وقايع و رويدادهاي سخت زندگي كاهش نيابد يا درمان نشود، فرد دچار احساس فقدان كنترل و درماندگي مي گردد. حالتي كه از آن با عنوان اختلال استرس پس از سانحه ياد مي شود. روش EMDR در درمان اين فشارهاي رواني بيشترين كاربرد را دارد. اين فشارها مي توانند ناشي از حوادث و وقايع تكان دهنده؛ مانند لاياي طبيعي، جنايت و تجاوز جنسي، جنگ، مرگ و جدايي باشد يا رويدادهايي كه كمتر آسيب زننده اند؛ مانند سرزنش هاي دوران كودكي و پيام هاي منفي والدين، كه موجب احساس ناخوب بودن در فرد مي شود، يا تمسخر و آزار همسالان. اين روش علاوه بر اين در درمان اختلالات رواني نظير سوگ هاي عميق و فراموش نشدني، اعتياد، حسادت بيمار گون، مشكلات ارتباطي، و عزت نفس پايين سودمند بوده است. حوزه استفاده EMDR اخيرا به درمان دردهاي مزمن، تنگي نفس، آسم، و ناتواني يادگيري نيز گسترش يافته است(شايپرو، 2001).

 


[1] Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

[2] Francine Shapiro 

دانلود مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد  (درمان با روش EMDR)

برچسب‌ها: مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم دانلود مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) مباني نظري وپيشينه تحقيق مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد درمان با روش EMDR دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي فرمت فايل docx حجم فايل 30 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 24 مباني نظري و پيشينه پژوهش حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) ( فصل دوم پايان نامه ) در 24 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc توضيحات: فصل دوم پايان نامه (پيشينه و مباني نظري پژوهش) همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه توضيحات نظري كامل در مورد متغير پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب منبع : فارسي وانگليسي دارد (به شيوه APA) نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه چارچوب نظري پايان نامه روانشناسي با موضوع حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR): حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR) در اينجا به بررسي و چگونگي درمان حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (EMDR) مي پردازيم. 2-3-1 درمان EMDR EMDR درماني پيچيده و تخصصي براي غلبه بر آثار ضربه عاطفي و تجارب ناراحت كننده آن است كه نخستين بار در 1978 از سوي روان شناسي به نام فرانسين شاپيرو[2] مطرح شد. او متوجه شده بود كه نگراني ها و استرس هاي وي با حركت چشمانش به طرفين كاهش مي يابد. دكتر شايپرو از EMDR براي مقابله با نشانه هاي ناخوشايندي مانند اضطراب، گناه، خشم، افسردگي، ترس، اختلالات خواب، و بازگشت به خاطرات بد ناشي از واقعه اي تكان دهنده در گذشته استفاده كرد. اين شيوه مستلزم بازخواني واقعه يا رويدادي استرس زا گذشته و برنامه ريزيي مجدد ذهن و جايگزيني باور هاي منفي با باورهاي مثبت و آگاهانه اي است كه خود فرد انتخاب مي كند(شايپرور، 2001 و 2002). 2-3-2 EMDR علامت اختصاري چه كلماتي است؟ EM: (Eye Movement) يا حركت چشم دكتر شايپرو ابتدا معتقد بود كه درمان مراجع (بيمار) فقط از طريق حركت سريع چشم به طرفين صورت مي گيرد، اما اكنون مشخص شده است كه تاثيرات مثبت اين شيوه از هر نوع تحريك دوگانه حسي است كه مي تواند حركت متناوب چشم ها به طرفين، ضربه هاي متناوب انگشت بر دو دست راست و چپ بيمار، يا تغيير تن صدا در دو گوش باشد كه در نهايت به تحريك متناوب نيمكره راست و چپ مفز منجر مي شود. اين عمل را پردازش دو گانه مي نامند كه مراجع را قادر به پردازش مجدد ضربه عاطفي مي كند(شاپيرو و سيلك فارست، بي تا؛ ترجمه هاشميان و همكاران، 1379). Desensitization) :D ): يا حساسيت زدايي كه به معناي كاهش و حذف پريشاني يا اغتشاش رواني است كه با خاطره يك سانحه درد آور متداعي شده است. Reprocessing) :R): يا پردازش مجدد كه به معناي جايگزيني باورهاي منفي و ناسالم با باورهاي مثبت و سالمتر است. 2-3-3 كاربرد EMDR به طور كلي اگر فشار رواني ناشي از وقايع و رويدادهاي سخت زندگي كاهش نيابد يا درمان نشود، فرد دچار احساس فقدان كنترل و درماندگي مي گردد. حالتي كه از آن با عنوان اختلال استرس پس از سانحه ياد مي شود. روش EMDR در درمان اين فشارهاي رواني بيشترين كاربرد را دارد. اين فشارها مي توانند ناشي از حوادث و وقايع تكان دهنده؛ مانند لاياي طبيعي، جنايت و تجاوز جنسي، جنگ، مرگ و جدايي باشد يا رويدادهايي كه كمتر آسيب زننده اند؛ مانند سرزنش هاي دوران كودكي و پيام هاي منفي والدين، كه موجب احساس ناخوب بودن در فرد مي شود، يا تمسخر و آزار همسالان. اين روش علاوه بر اين در درمان اختلالات رواني نظير سوگ هاي عميق و فراموش نشدني، اعتياد، حسادت بيمار گون، مشكلات ارتباطي، و عزت نفس پايين سودمند بوده است. حوزه استفاده EMDR اخيرا به درمان دردهاي مزمن، تنگي نفس، آسم، و ناتواني يادگيري نيز گسترش يافته است(شايپرو، 2001). [1] Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) [2] Francine Shapiro دانلود مباني نظري وپيشينه حساسيت زدايي از طريق حركات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)،

كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي كتاب اموزش سريع اتوكد دانلود كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي اموزش اتوكد دسته بندي آموزش نرم افزار فرمت فايل zip حجم فايل 2909 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 82 كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي تقديم مي شود به شما خواننده عزيز و گرامي اميدوارم از مطالعه اين كتاب لذت و بهره لازم و كافي را ببريد"با تشكر" دانلود كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۳:۵۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
دسته بندي آموزش نرم افزار
فرمت فايل zip
حجم فايل 2909 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 82

كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي تقديم مي شود به شما خواننده عزيز و گرامي اميدوارم از مطالعه اين كتاب لذت و بهره لازم و كافي را ببريد"با تشكر"

دانلود كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي

برچسب‌ها: كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي كتاب اموزش سريع اتوكد دانلود كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي اموزش اتوكد دسته بندي آموزش نرم افزار فرمت فايل zip حجم فايل 2909 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 82 كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي تقديم مي شود به شما خواننده عزيز و گرامي اميدوارم از مطالعه اين كتاب لذت و بهره لازم و كافي را ببريد"با تشكر" دانلود كتاب اموزش سريع اتوكد(Autocad) براي ترسيم دو بعدي و سه بعدي قطعات صنعتي،

دانلود پروژه هاي انجام شده با AVR
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۳:۱۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
پروژه هاي انجام شده با AVR

67 پروژه عملي با AVR همراه با نقشه PCB، فايل HEXT، عكس و فايل پروتئوس مقدماتي و متوسط

دانلود پروژه هاي انجام شده با AVR

Ext INT0
فلاشر
تايمر
Pwm
Serial USART
SPI(M to S)
Keypad
ADC Volt meter
Zero Cross
daftar nagashi
En  Fa Font for GLCD
taksi meter
CLOCK_LCD162
ohm meter
AVFT meter(4 in 1) اندازه گيري دما، ظرفيت خازن، ولتاژ، جريان
MMC
كنترل دما
خازن سنج
ترمومترLM35
STP Ext Mode
STP with L297
DC motor CW CCW
كنترل موتور DC
DC motor with PWM
دسته بندي برق و الكترونيك
فرمت فايل rar
حجم فايل 8016 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 67

Ext INT0

فلاشر

تايمر

Pwm

Serial USART

SPI(M to S)

Keypad

ADC Volt meter

Zero Cross

daftar nagashi

En & Fa Font for GLCD

taksi meter

CLOCK_LCD162

ohm meter

A-V-F-T meter(4 in 1) اندازه گيري دما، ظرفيت خازن، ولتاژ، جريان

MMC

كنترل دما

خازن سنج

ترمومترLM35

STP Ext Mode

STP with L297

DC motor CW CCW

كنترل موتور DC

DC motor with PWM

Music AVR

Control by phone-8870

tell control

Pulse Phone

Frequence meter فركانس متر

Calculator ماشين حساب

calculator2

daftarche yaddasht دفترچه يادداشت

Mini Scope

Serial Interface with PC

Parallel Interface with PC

PT2262-72-LPT

PC keyboard with MEGA16

Temp monitoring – VB

Temp control with PC

Takometer تاكومتر

ekhtelaf faz sanj اختلاف فاز سنج

gotb nema قطب نما

TelCard Reader

Lock with Telcard

TelCard Read EEPROM

Ultrasonic Distanc meter فاصله سنج آلتراسونيك

robat tagib seda ربات تعقيب صدا

Hurmonic sanj هارمونيك سنج

12 chanel infrared controller كنترل 12 كانال مادون قرمز

Infrared DATA Tranciver فرستنده اطلاعات مادون قرمز

RFM01-02-Serial PORT

RFM01-02

RFM12

RFM12-2

RFM12 MASTER SLAVE

Walki Talki

zabt va pakhsh seda ba ISD120             ضبط و پخش صدا

Reocrder MMC atmega8

wav player

loadcell

signal generator سيگنال ژنراتور

mohafez bargi محافظ برق شهر

GPS

 

67 پروژه عملي با AVR
همراه با نقشه PCB، فايل HEXT، عكس و فايل پروتئوس

67 پروژه عملي با AVRهمراه با نقشه PCB، فايل HEXT، عكس و فايل پروتئوس

 

 

دانلود پروژه هاي انجام شده با AVR

برچسب‌ها: دانلود پروژه هاي انجام شده با AVR،

دانلود Design of Rotating Electrical Machines
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۲:۳۱| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
Design of Rotating Electrical Machines

In one complete volume this essential reference presents an indepth overview of the theoretical principles and techniques of electrical machine design This book enables you to design rotating electrical machines with its detailed stepbystep approach to machine design and thorough treatment of all existing and emerging technologies in this field S

دانلود Design of Rotating Electrical Machines

Design of Rotating Electrical Machines
Juha Pyrhonen
Tapani Jokinen
Valeria Hrabovcova
ISBN 9780470740088
دسته بندي برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 14411 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 531

Table of Contents

About the Authors.

Preface.

Abbreviations and Symbols.

1 Principal Laws and Methods in Electrical Machine Design.

1.1 Electromagnetic Principles.

1.2 Numerical Solution.

1.3 The Most Common Principles Applied to Analytic Calculation.

1.4 Application of the Principle of Virtual Work in the Determination of Force and Torque.

1.5 Maxwell’s Stress Tensor; Radial and Tangential Stress.

1.6 Self-Inductance and Mutual Inductance.

1.7 Per Unit Values.

1.8 Phasor Diagrams.

Bibliography.

2 Windings of Electrical Machines.

2.1 Basic Principles.

2.2 Phase Windings.

2.3 Three-Phase Integral Slot Stator Winding.

2.4 Voltage Phasor Diagram and Winding Factor.

2.5 Winding Analysis.

2.6 Short Pitching.

2.7 Current Linkage of a Slot Winding.

2.8 Poly-Phase Fractional Slot Windings.

2.9 Phase Systems and Zones of Windings.

2.10 Symmetry Conditions.

2.11 Base Windings.

2.12 Fractional Slot Windings.

2.13 Single- and Two-Phase Windings.

2.14 Windings Permitting a Varying Number of Poles.

2.15 Commutator Windings.

2.16 Compensating Windings and Commutating Poles.

2.17 Rotor Windings of Asynchronous Machines.

2.18 Damper Windings.

Bibliography.

3 Design of Magnetic Circuits.

3.1 Air Gap and its Magnetic Voltage.

3.2 Equivalent Core Length.

3.3 Magnetic Voltage of a Tooth and a Salient Pole.

3.4 Magnetic Voltage of Stator and Rotor Yokes.

3.5 No-Load Curve, Equivalent Air Gap and Magnetizing Current of the Machine.

3.6 Magnetic Materials of a Rotating Machine.

3.7 Permanent Magnets in Rotating Machines.

3.8 Assembly of Iron Stacks.

3.9 Magnetizing Inductance.

Bibliography.

4 Flux Leakage.

4.1 Division of Leakage Flux Components.

4.2 Calculation of Flux Leakage.

Bibliography.

5 Resistances.

5.1 DC Resistance.

5.2 Influence of Skin Effect on Resistance.

6 Main Dimensions of a Rotating Machine.

6.1 Mechanical Loadability.

6.2 Electrical Loadability.

6.3 Magnetic Loadability.

6.4 Air Gap.

Bibliography.

7 Design Process and Properties of Rotating Electrical Machines.

7.1 Asynchronous Motor.

7.2 Synchronous Machine.

7.3 DC Machines.

7.4 Doubly Salient Reluctance Machine.

Bibliography.

8 Insulation of Electrical Machines.

8.1 Insulation of Rotating Electrical Machines.

8.2 Impregnation Varnishes and Resins.

8.3 Dimensioning of an Insulation.

8.4 Electrical Reactions Ageing Insulation.

8.5 Practical Insulation Constructions.

8.6 Condition Monitoring of Insulation.

8.7 Insulation in Frequency Converter Drives.

Bibliography.

9 Heat Transfer.

9.1 Losses.

9.2 Heat Removal.

9.3 Thermal Equivalent Circuit.

Bibliography.

Appendix A.

Appendix B.

Index.

دانلود Design of Rotating Electrical Machines

برچسب‌ها: دانلود Design of Rotating Electrical Machines،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ]

بقیه صفحات

درباره سایت
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 0
بازدیدکنندگان دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
کل بازدیدکنندگان : 0
دیگر موارد