دانلود دفترچه محاسبات پل بزرگراهي از نوع تير پيش ساخته بتني
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۱۰:۱۸| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
دفترچه محاسبات پل بزرگراهي از نوع تير پيش ساخته بتني

دفترچه محاسبات كاربردي طراحي يك دستگاه پل بزرگراهي با كمك نرم افزارهاي CSI Bridge و SAP2000 با استانداردهاي روز ايران و AASHTO

دانلود دفترچه محاسبات پل بزرگراهي از نوع تير پيش ساخته بتني

پل بزرگراهي
پل جاده اي
طراحي پل
مهندسي پل
تير پيش ساخته بتني
شمع csi Bridge و SAP2000
دسته بندي عمران
فرمت فايل pdf
حجم فايل 5988 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 83

دفترچه محاسبات كاربردي طراحي يك دستگاه پل بزرگراهي با كمك نرم افزارهاي CSI Bridge و SAP2000 با استانداردهاي روز ايران و AASHTO


فهرست مطالب

مقدمه
طراحي دال
طراحي شاهتير
طراحي كوله
بارهاي وارده
تركيبات بارگذاري
محاسبه سختي فنرهاي شمع ها
طراحي ستون
طراحي شمع
طراحي برشگير
ظرفيت باربري شمع
طراحي نئوپرن
طراحي دال دسترسي و جانپناه


مناسب براي دانشجويان عمران، مهندسان مشاور و پيمانكار

دانلود دفترچه محاسبات پل بزرگراهي از نوع تير پيش ساخته بتني

برچسب‌ها: دانلود دفترچه محاسبات پل بزرگراهي از نوع تير پيش ساخته بتني،

پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تاليف دكتر غلامعباس توسلي
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۹:۰۱| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تاليف دكتر غلامعباس توسلي

دانلود پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تأليف دكتر غلامعباس توسلي، در قالب ppt و در 285 اسلايد، قابل ويرايش، شامل فصل اول كليات و تعاريف، فصل دوم ريخت شناسي ( مرفولوژي ) شهري، فصل سوم منشا جمعيت شهرنشين، فصل چهارم توسعه شهرها و شهرنشيني در ايران، فصل پنجم مباني نظري جامعه شناسي شهري، فصل ششم تحقيقات اكولوژيك در شهرها

دانلود پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تاليف دكتر غلامعباس توسلي

پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تاليف دكتر غلامعباس توسلي
پاورپوينت خلاصه كتاب جامعه شناسي شهري توسلي
خلاصه كتاب جامعه شناسي شهري توسلي
ريخت شناسي مرفولوژي شهري
توسعه شهرها و شهرنشيني در ايران
مباني نظري جامعه شناسي شهري
تحقيقات اكولوژيك در شهرها
دسته بندي علوم اجتماعي
فرمت فايل ppt
حجم فايل 553 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 285

دانلود پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تأليف دكتر غلامعباس توسلي، در قالب ppt و در 285 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

فصل اول: كليات و تعاريف

تعريف جامعه شناسي

جنبه هاي مختلف واقعيات اجتماعي

جنبه ريخت شناسي

جنبه سازماني

رابطه ساخت گروه با وظايف گروهي

جنبه فرهنگي و رواني

انواع گروه هاي اجتماعي

موضوع جامعه شناسي شهري

تعريف شهر

 

فصل دوم : ريخت شناسي ( مرفولوژي ) شهري

ملاكهاي شناسايي شهر

سابقه شهرنشيني در جهان

رشد شهر نشيني در عصر جديد

دوره هاي رشد حمعيت جهان از نظر جمعيت شناسان سازمان ملل متحد

گرايش به سوي شهرها و اثرات اجتماعي آن

توسعه شهر نشيني

رشد جمعيت كشورهاي صنعتي

توقف رشد جمعيت مناطق پيشرفته

سرعت رشد جمعيت

 

فصل سوم: منشا جمعيت شهرنشين

عوامل مؤثر در رشد عمومي جمعيت شهري

منشا عمده و اصلي توسعه شهر نشيني در جهان

دلايل مهاجرت

انواع كوچ از نظر سازمان ملل

دليل عمده رشد فزاينده شهرنشيني

مهاجرت كنندگان

مهاجرت چند درجه اي

نتايج جامعه شناختي توسعه شهرنشيني

تاثير توزيع خاص جمعيت بر مرگ و مير و ميزان باروري جمعيت شهرنشين

تحول در جمعيت فعال و شاغل

 

فصل چهارم: توسعه شهرها و شهرنشيني در ايران

تحول جمعيت شهرنشين ايران

نسبت جمعيت شهري و روستايي

عوامل مؤثر در تغييرات جمعيت شهرهاي ايران

نقش مهاجرت در ايجاد تغيير

دليل جذب مهاجران به شهر تهران

علل گرايش مهاجران به تهران

عواقب رشد شهرنشيي در ايران

نتيجه منفي مهاجرت

گروه دوم مشكلات مهاجرين

دو نكته اساسي در مورد مهاجرين جنگ تحميلي

مشكلات مهاجرين جنگ تحميلي

 

فصل پنجم: مباني نظري جامعه شناسي شهري 

نظريات مربوط به شهر و نظام شهرنشيني

شهر آرماني يا اوتوپيا

 نظريه هاي تاريخي و تكاملي شهر

 تعريف شهر به مثابه يك نهاد اقتصادي

تعريف شهر از نظر ماكس وبر

انواع شهر از نظر ماكس وبر

نظريه وابستگي

ديدگاههاي مختلف در نظريه وابستگي

عامل رشد شهر در كشورهاي صنعتي

نظريه نظام جهاني

نشانه شهرنشيني در نظام سرمايه داري صنعتي

نظريه روان شناختي شهر

 مكتب اكولوژي ( زيست محيطي )

علت شهرت مكتب جامعه شناسي شيكاگو

يكي از وظايف جامعه شناسي شهر و شهرنشيني از ديدگاه اكولوژيك

مباحث كليدي جامعه شناسي شهري از ديدگاه مكتب اكولوژيك

مدل توسعه فضا در شهر شيكاگو: ارنست برگس

ويژگي مشترك  شهرها از نظر ورث

مشخصات بارز كار مكتب شيكاگو

تفكيك يا تركيب نظريه ها در جامعه شناسي شهري

ويژگي ها و مشخصات عرصه شهري

نيروهاي شكل دهنده محيط

توسعه و توسعه نيافتگي

 

فصل ششم: تحقيقات اكولوژيك در شهرها 

اكولوژي شهر

جريانات اكولوژيك

توالي گروه ها در يك محل

تراكم فعاليت ها و مشاغل معين در كنار هم و در نقاط خاص

جدايي مكاني

موقعيت و فاصله

موقعيت مركزي

منظور از فاصله

تمايز فضا از نظر وظيفه و كاركرد

تمايز فضاي شهر از نظر جامعه شناسي

انواع طرح هاي توسعه شهري

طرح دواير متحد المركز

طرح محوري

طرح قطاعي

طرح چند هسته اي

ارزيابي طرح هاي شهري

ادامه ارزيابي طرحهاي شهري

ميكرو اكولوژي

محله

منافع مشترك بين اعضاي محله

عوامل مؤثر در قدرت سنجي محله ها

اهميت جامعه شناختي محله

تاثير مجاورت مكاني در روابط همسايگي( در آپارتمان ها )

انواع نزديكي مكاني

 

فصل هفتم: بنيان هاي زندگي شهري ، تشكيلات اجتماعي شهرها و تحول آن

ادوار مختلف تاريخي براي مطالعه زندگي شهري

كاركرد شهر در دوره هاي مختلف

شهر در دوره اسلامي

اجزاي اصلي شهر در دوران اسلامي

شهرهاي بزرگ دوران اسلامي

تشكيلات شهرهاي اسلامي

بنيان هاي اجتماعي زندگي شهر در دوره اسلامي

شهر در دوره اسلامي

شهرنشيني در عصر جديد

 

فصل هشتم: ويژگي هاي برخي گروه هاي اجتماعي

خصوصيات اجتماعي جوانان در شهرها

دو فرضيه در رابطه با رفتار جوانان

دليل توجه به رفتار جوانان

تنوع گروه هاي جوانان و طبقه بندي آنها

خصوصيت رفتاري جوانان

مخالفت جوانان با بزرگسالان

علت مسائل جوانان در شهرهاي اقماري و حومه شهر هاي بزرگ

مسائل جوانان در شهرهاي اقماري

گذران فراغت

انگيزه هاي تفريحات خارج از منزل

 

فصل نهم: مسكن خانوادگي

مطالعات مسكن

فونكسيون هاي مسكن

توجه انسان شناسان و جامعه شناسان به مسائل مسكن

توجه به مسكن

نيازهاي مربوط به مسكن

خصوصيت مسكن ناسالم و معيوب

تاثير مسكن ناسالم بر سلامتي و بهداشت خانواده

سطوح مراكز تصميم در مورد سبك مسكن

 

فصل دهم: مسائل و مشكلات برنامه ريزي شهري و طرح هاي جامع شهري

گسترش و توسعه شهرنشيني در عصر جديد

پديده گسترش يا محيط نا مانوس

پديده محيط مانوس شهر

رابطه توسعه شهر و روستا

مسئله شهرنشيني

تجمع و تمركز در محيط شهر

روش هاي حل مسائل شهري

حقيقت زندگي شهري

طرح هادي

طرح هاي شهري

نقيصه طرح هادي

شهر در شبكه اقتصاد منطقه اي و سراسري

 

فصل يازدهم: برخي ويژگي هاي رواني و رفتاري شهرنشينان

رفتار شهرنشيني

اخلاق و رفتار شهرنشينان از ديدگاه ابن خلدون

ديد منفي نسبت به شهرنشيني

ويژگي هاي منفي زندگي شهري در عصر جديد

خصلت هاي كلان شهرها از نظر زيمل

 

فصل دوازدهم: زمينه هاي پژوهش تازه در جامعه شناسي شهري  

هدف از پژوهش در مورد شهرها

پژوهش در امور شهري

تحول صور زندگي و توسعه شهرنشيني

پژوهش هاي شهري

اجزاي متشكل سبك زندگي

شكل زندگي

برقراري رابطه بين صور زندگي اجتماعي و توسعه شهرنشيني

نحوه تحول صور زندگي و توسعه شهرنشيني

توسعه شهر در كشورهاي صنعتي

تغيير در سبك زندگي و شهرسازي

دو نوع خلا در زندگي شهري در كشورهاي در حال توسعه

 

فصل سيزدهم: مطالعات و برنامه ريزي در ايران

اولين مطالعات شهري

مطالعات شهري در دوره هاي معاصر

اولين شهرهاي داراي طرح جامع

دليل عدم موفقيت طرحهاي شهري ابران

 

فصل چهاردهم: روش شناسي تحليل شهرها

عوامل تعيين كننده وضعيت شهرها

 

توضيحات:

كتاب جامعه شناسي شهري تأليف دكتر غلامعباس توسلي، از جمله منابع مهم درس جامعه شناسي شهري رشته علوم اجتماعي مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت كل اين كتاب مي باشد كه مشتمل بر 14 فصل و در حجم 285 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند توسط دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

دانلود پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تاليف دكتر غلامعباس توسلي

برچسب‌ها: پاورپوينت كتاب جامعه شناسي شهري تاليف دكتر غلامعباس توسلي،

دانلود دانلود پاورپوينت سواد رسانه اي
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۸:۱۰| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
دانلود پاورپوينت سواد رسانه اي

رسانه سواد رسانه اي اجزاي سواد رسانه اي كاركرد هاي رسانه انواع رسانه هاي رايج اثرات مثبت ماهواره اثرات منفي ماهواره

دانلود دانلود پاورپوينت سواد رسانه اي

رسانه 
سواد رسانه اي 
اجزاي سواد رسانه اي 
كاركرد هاي رسانه
انواع رسانه هاي رايج 
اثرات مثبت ماهواره 
اثرات منفي ماهواره
دسته بندي معارف اسلامي
فرمت فايل ppt
حجم فايل 7641 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 50

 سواد رسانه اي چيست؟

مجموعه مهارت ها و دانشي است كه  براساس آن مي‌توان انواع رسانه‌ها و انواع توليدات آن‌ها را شناخت و از يكديگر تفكيك ,و سپس تحليل كرد.
 
سواد رسانه اي به ما مي آموزد كه:

   چگونه از بين انبوهي از پيام ها و تصاوير رسانه اي ايمن عبور كنيم ،

چگونه از نفوذ رسانه ها با بهتر فهميدن آنها رهايي يابيم

 چگونه براي استفاده از رسانه  ها يك رابطه منطقي هزينه-فايده را براي زندگي خود طراحي كنيم(نسبت به استفاده از ساير رسانه ها يا انجام ساير فعاليت ها)

 
 

سواد رسانه اي مانند يك رژيم غذايي كه مشخص مي كند از چه غذايي و به چه ميزان استفاده كنيم مشخص مي كند :
 

       1-از كدام رسانه ها به چه ميزاني بايد استفاده كرد؟

       2-چه بخش هايي از مطالب يك رسانه بايد گرفته شود و چه بخش هايي كنار گذاشته شود؟

      3-سود و زيان بخش هاي مختلف رسانه ها چيست؟

سواد رسانه اي مخاطب را از حالت منفعل به رصد رسانه  و نهايتا اجتهاد رسانه اي مي رساند.
 
 
 
                                                                سواد رسانه اي 
 
باعث  مي شود  تا  مخاطبان درك  عميق تري  از  آنچه مي بينند،  مي شنوند  و مي خوانند  داشته  باشند.
 
 
سواد رسانه اي فرآيندي مادام العمر است كه دائماً در حال تغيير ودگرگوني است،
سواد رسانه اي اختصاص به يك قشر خاص مثل افرادي تحصيل كرده ندارد و مي تواند همه افراد جامعه را از كودكان تا كهنسالان را در بربگيرد
امروزه در كشورهايي مثل كانادا و ژا پن كه سردمدار سواد رسانه اي هستند، موضوع سواد رسانه اي را جزء عناوين درسي مدارس خود قرار داده اند.
 
 
و در ادامه داريم:
اجزاي سواد رسانه اي
تكنيك هاي اطلاع رساني
كاركرد هاي رسانه
تكنيك هاي اقناع
تراكم رسانه ها
انواع رسانه هاي رايج
اثرات مثبت ماهواره
اثرات منفي ماهواره
تلويزيون صداي  آمريكا voa
چيستي رسانه
كودك،رسانه ،مسئله زود بزرگ شدن
كودك، رسانه ، مسايل جنسي
بازيهاي رايانه اي
 
 
 
 
فايل پاورپوينت 50 اسلايد

دانلود دانلود پاورپوينت سواد رسانه اي

برچسب‌ها: دانلود دانلود پاورپوينت سواد رسانه اي،

دانلود طرح كارت ويزيت دوربين مداربسته (خدمات روشنايي)
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۷:۳۹| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
طرح كارت ويزيت دوربين مداربسته (خدمات روشنايي)

كارت ويزيت دوربين مداربسته كارت ويزيت برق كشي ساختمان كارت ويزيت نصب سيستم هاي حفاظتي و امنيتيدوربين مداربسته،دزدگيرو ويزيت كارت نصب انواع آيفون هاي صوتي و تصويري كارت ويزيت تعميرات برقي ساختمان

دانلود طرح كارت ويزيت دوربين مداربسته (خدمات روشنايي)

كارت ويزيت  دوربين مداربسته
كارت ويزيت برق كشي ساختمان 
كارت ويزيت  نصب سيستم هاي حفاظتي و امنيتي
دوربين مداربسته
دزدگير
ويزيت كارت نصب انواع آيفون هاي صوتي و تصويري 
كارت ويزيت تعميرات برقي ساختمان
دسته بندي فايل هاي لايه باز و PSD
فرمت فايل zip
حجم فايل 1966 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 2

طرح كارت ويزيت خدمات روشنايي

كارت ويزيت مفيد براي دوربين مداربسته ،برق كشي ساختمان نصب سيستم هاي حفاظتي و امنيتي(دوربين مداربسته،دزدگير) نصب انواع آيفون هاي صوتي و تصويري تعميرات برقي ساختمان و...

فرمت فايل psd

داراي دو فايل psd

برنامه مورد نياز فتوشاپ

دانلود طرح كارت ويزيت دوربين مداربسته (خدمات روشنايي)

برچسب‌ها: دانلود طرح كارت ويزيت دوربين مداربسته (خدمات روشنايي)،

دانلود شناخت محله عودلاجان مياني ناحيه 2 منطقه 12 تهران
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۷:۰۶| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
شناخت محله عودلاجان مياني ناحيه 2 منطقه 12 تهران

شناخت محله عودلاجان مياني ناحيه 2 منطقه 12 تهران

دانلود شناخت محله عودلاجان مياني ناحيه 2 منطقه 12 تهران

شناخت و تحليل
شناخت و تحليل عودلاجان
شناخت و تحليل محله عودلاجان مياني منطقه 12تهران
عودلاجان مياني
عودلاجان
اطلاعات عودلاجان
معرفي محله
تجزيه و تحليل محله عودلاجان
كارگاه 3 شهرسازي
ادراك محيطي عودلاجان 
همه اطلاعات عودلاجان
سيما منظر عودلاجان
دسته بندي شهرسازي
فرمت فايل dwg
حجم فايل 38288 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 100

فايل دانلودي حاوي يك فايل به صورت wordدر 100 صفحه به صورت متني همراه با عكس و نقشه و جدول ميباشد.
از جمله مطالب فايل دانلودي:
1-1- معرفي محدوده ( موقعيت شهر در استان / موقعيت منطقه در شهر / موقعيت ناحيه در منطقه / موقعيت محله در ناحيه )
1-2- بررسي اسناد فرادست ( طرح جامع / طرح تفصيلي)
1-3- مطالعات تاريخي ( وجه تسميه / سير تاريخي / عناصر تاريخي/ مشاهير )
1-4- مطالعات زيست بوم ( اقليم / پوشش گياهي / نظام آب / شبكه فاضلاب / قنات / خطر و بلاياي طبيعي / آلودگي ها)
1-5- جمعيتي_ اجتماعي ( جمعيت /ساختار سني_جنسي جمعيت / بعد خانوار/ روند مهاجرت
اجتماعي / قوميت / دين و مذهب / سراي محله / گروه هاي فعال / پاتوق هاي اجتماعي / جرم خيزي/ سواد / زبان و گويش/ فقر/ بافت فرسوده و حاشيه نشيني)
1-6 كاربري و سرانه ها (كاربري اراضي /كيفيت ابنيه / دانه بندي و نفوذ پذيري / نوع اسكلت و سقف / بلوك بندي/ توده و فضا )
1-7- دسترسي _ حمل و نقل ( حمل و نقل منطقه و محله /سلسله مراتب دسترسي / حمل و نقل عمومي / ترافيك )
1-8- اقتصادي ( فعاليت و اشتغال در محله/ بازارچه عودلاجان)
1-9- سيما و منظر (نظام بام /بازشوها و تحليل نما /مصالح نما / آلودگي بصري / نوع كف سازي / مبلمان شهري / كريدورهاي بصري/ خط اسمان)
سازمان فضايي ( استخوان بندي يا ساختار اصلي / مراكز و نقاط عطف / نشانه ها / كل هاي كوچك )
ادراك محيطي ( ورودي محله /امنيت در عودلاجان / مكان هاي ناامن / محصوريت فضا /هويت محله و مكان هاي شاخص / دسترسي عابرپياده / خوانايي /اقدامات مهم ارگان ها در محله / توقعات مردمي از ارگان ها / جمع بندي پرسشنامه ادراك)

دانلود شناخت محله عودلاجان مياني ناحيه 2 منطقه 12 تهران

برچسب‌ها: دانلود شناخت محله عودلاجان مياني ناحيه 2 منطقه 12 تهران،

دانلود پاورپوينت كارآفريني در اسلام
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۶:۳۵| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
پاورپوينت كارآفريني در اسلام

دانلود پاورپوينت با موضوع كارآفريني در اسلام، در قالب pptx و در 39 اسلايد، قابل ويرايش، شامل مقدمه، تعريف كارآفريني از ديدگاه متعالي اسلام، كارآفريني و نوآوري، اسلام و فرهنگ كارآفريني، ضرورت رواج فرهنگ و اخلاق كارآفريني در نظام ارزشي اسلام، كارآفريني وسيله تقرب الهي، كارآفريني به عنوان عمل صالح، الگوهاي رفتاري امام علي(ع) در مورد كسب و كار و كارآف

دانلود پاورپوينت كارآفريني در اسلام

دانلود پاورپوينت با موضوع كارآفريني در اسلام در قالب pptx در 39 اسلايد قابل ويرايش
تعريف كارآفريني از ديدگاه متعالي اسلام
كارآفريني و نوآوري اسلام و فرهنگ كارآفريني
ضرورت رواج فرهنگ و اخلاق كارآفريني در نظام ارزشي اسلام
كارآفريني وسيله تقرب الهي
كارآفريني به عنوان عمل صالح
الگوهاي رفتاري امام علي در مورد كسب و كار و كارآفريني
دسته بندي مديريت
فرمت فايل pptx
حجم فايل 671 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 39

دانلود پاورپوينت با موضوع كارآفريني در اسلام، در قالب pptx و در 39 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

مقدمه

تعريف كارآفريني از ديدگاه متعالي اسلام

كارآفريني و نوآوري

اسلام و فرهنگ كارآفريني

ضرورت رواج فرهنگ و اخلاق كارآفريني در نظام ارزشي اسلام

كارآفريني وسيله تقرب الهي

كارآفريني به عنوان عمل صالح

الگوهاي رفتاري امام علي (ع) در مورد كسب و كار و كارآفريني

تشويق به كار و توليد

مربع كارآفريني و كسب و كار

نوآوري

ريسك پذيري

درك تغيير

ديدگاه تفكيكي قرآن كريم به كارآفريني و مهارتهاي كسب و كار

كارآفريني در سيره پيامبر اكرم (ص)

رهنمود هاي 10 گانه كارآفريني با الهام از سيره رسول اكرم(ص)

انواع ويژگي هاي يك كارآفرين از ديدگاه امام علي(ع)

فهرست منابع

 

قسمتي از متن:

در فرهنگ اسلامي، ارزش هر انسان به اندازه كار اوست. ار ديدگاه قرآن كريم، تمام هستي به ويژه انسان، منابع و ابزارهاي توليد و تمامي فعاليتهاي توليدي انسان، آيت خداوندند و قرآن كريم، همه آنها را آثار رحمت و فضل خداوند حكيم مي داند.

همچنين در فرهنگ جامع اسلامي، آموزه هاي زيادي براي كارآفرينان وجود دارد كه همه افراد جامعه را به سمت جوشش وپويايي سوق مي دهد. به عنوان نمونه پيامبر اسلام منادي آموختن مهارتهاي مختلف بود؛ لذا مي فرمايند:

خداوند بنده اي را دوست دارد كه كار و پيشه اي را بياموزد تا به وسيله آن از مردم بي نياز گشته و از كابوس فقر رهايي يابد.

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " كارآفريني در اسلام " مي باشد كه در حجم 39 اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند توسط دانشجويان رشته هاي مجموعه مديريت به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

دانلود پاورپوينت كارآفريني در اسلام

برچسب‌ها: دانلود پاورپوينت كارآفريني در اسلام،

دانلود پاورپوينت ماهيت پرخاشگري در انسان
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۶:۰۰| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)
پاورپوينت ماهيت پرخاشگري در انسان

دانلود پاورپوينت با موضوع ماهيت پرخاشگري در انسان، در قالب ppt و در 30 اسلايد، قابل ويرايش، شامل تعريف واژه پرخاشگري، هدف از پرخاشگري چيست، انواع پرخاشگري، پرخاشگري مثبت، پرخاشگري منفعل، فائق شدن بر رفتارهاي پرخاشگرانه منفعل، پرخاشگري وسيله اي، پرخاشگري خصمانه، پرخاشگري مستقيم، پرخاشگري غير مستقيم، رويكرد كاركردي پرخاشگري در انسان

دانلود پاورپوينت ماهيت پرخاشگري در انسان

پاورپوينت ماهيت پرخاشگري در انسان
تعريف پرخاشگري
هدف از پرخاشگري 
انواع پرخاشگري 
پرخاشگري مثبت
پرخاشگري منفعل
فائق شدن بر  رفتارهاي پرخاشگرانه منفعل
پرخاشگري وسيله اي
پرخاشگري خصمانه
پرخاشگري مستقيم
پرخاشگري غير مستقيم
انگيزاننده هاي پرخاشگري در انسان
رويكرد كاركردي پرخاشگري در انسان
 منشا ژنتيكي پرخاشگري در انسان
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي
فرمت فايل ppt
حجم فايل 2941 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 30

دانلود پاورپوينت با موضوع ماهيت پرخاشگري در انسان، در قالب ppt و در 30 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

تعريف واژه پرخاشگري

هدف از پرخاشگري چيست؟

انواع پرخاشگري

پرخاشگري مثبت

پرخاشگري منفعل

فائق شدن بر  رفتارهاي پرخاشگرانه منفعل

پرخاشگري وسيله اي

پرخاشگري خصمانه

پرخاشگري مستقيم

پرخاشگري غير مستقيم

رويكرد كاركردي پرخاشگري در انسان (غير مجاز مي باشدt-benefit)

 منشا ژنتيكي پرخاشگري در انسان

ديدگاه MacLean در مورد منشا پرخاشگري انسان در مغز جلويي

منابع رشد و پيشرفت پرخاشگري در انسان

انگيزاننده هاي پرخاشگري در انسان

نتيجه گيري

 

قسمتي از متن:

پرخاشگري مثبت: يك پرخاشگري غير زباني كه در رفتارهاي منفي آشكار مي شود. پرخاشگري مثبت ممكن است هميشه به گونه اي نباشد كه شخص را خشمگين يا ناراحت نشان دهد حتي احساس خشم و ابراز آن گاهي ميتواند مفيد باشد. مثلاً ابراز خشم در برابر بي انصافي ديگران ممكن است آنها را به تجديد نظر در رفتارشان وادار كند. همچنين ابراز خشم مي تواند از افسردگي جلوگيري كند و گاهي باعث مي شود فرد از بي حالي و سستي رها شود و بتواند براي پيشرفت كار خود و برداشتن قدمهاي مثبت انرژي بيشتري بدست آورد.

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " ماهيت پرخاشگري در انسان" مي باشد كه در حجم 30 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

دانلود پاورپوينت ماهيت پرخاشگري در انسان

برچسب‌ها: دانلود پاورپوينت ماهيت پرخاشگري در انسان،

اجرا و تفسير گام به گام از يك نمونه واقعي آزمون ميلون
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۳:۳۸| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

اجرا و تفسير گام به گام از يك نمونه واقعي آزمون ميلون

اجرا و تفسير از يك نمونه واقعي آزمون ميلون در 14 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc


مشخصات فايل

تعداد صفحات 14
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي


توضيحات كامل

اجرا و تفسير از يك نمونه واقعي آزمون ميلون در 14 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

پاسخنامه
تفسير گام به گام ميلون
گام اول: وارسي شاخص هاي روايي
گام دوم: وارسي مقياس هاي آسيب شديد شخصيت
گام سوم: وارسي مقياس هاي الگوهاي باليني شخصيت
گام چهارم: وارسي مقياس هاي نشانگان باليني
گام پنجم: تفسير معناي يك نشانگان در بطن سبك يا اختلال شخصيت مراجع
گام ششم: تلفيق يافته هاي آزمون با ساير منابع اطلاعاتي
تشخيص

 

خلاصه اي از توضيحات فايل

 

مصاحبه تشخيصي:                                                           دارد

شرح حال بيمار (تاريخچه شخصي و خانوادگي و ......):     دارد 

تفسير و نمره گزاري و نيمرخ:                                             دارد

تجزيه، تحليل، تفسير و بحث:                                              دارد

 

 

توجه : گزارش نمونه واقعي آزمون هاي روانشناسي، شامل خودِ پرسشنامه و كارت هاي آزمون و پاسخ آزمون دهنده به سوالات پرسشنامه نمي باشد .

 

 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: اجرا و تفسير گام به گام از يك نمونه واقعي آزمون ميلون..،

پاورپوينت بررسي جامع معماري چهارباغ اصفهان.
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۲:۱۳| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پاورپوينت بررسي جامع معماري چهارباغ اصفهان

پاورپوينت بررسي جامع معماري چهارباغ اصفهان در 229 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt


مشخصات فايل

تعداد صفحات 229
حجم 49 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري و شهرسازي


توضيحات كامل

پاورپوينت بررسي جامع معماري چهارباغ اصفهان در 229 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt


 
فهرست مطالب موجود :

 

چهارباغ در كالبد شهري

بويايي

پايايي

پويايي

سلسله مراتب

حركتي

تاريكي و روشنايي

تداوم

تضاد

تعادل

ريتم

تقارن

تكرار

تناسبات

جهت يابي

رنگ

شفافيت حركتي

شفافيت بصري

كثرت در وحدت

گذر

مكانيت

نظم در بي نظمي

نور

وحدت در كثرت

وصل هندسه

توجه : ابن فهرست در پاور هر كدام يك يا چند عكس و توضيح كوتاهي براي عكس مي باشند .


تاريخچه:

 

چهار باغ به دستور شاه عباس صفوي به منظور يك تفرجگاه وگردشگاه ساخته شد چراكه در خارج از منطقه ي پر جمعيت واقع بود و رابط بين باغ هاي زيادي در آن اطراف بود.

اين باغ توسط ظل السلطان پسر ناصرالدين شاه قاجار حاكم اصفهان تخريب شد و امروزه به عنوان يكي از شاه راههاي پرترافيك اصفهان استفاده مي شود .  

             

پايايي:

 

حس ايستايي و استواري فضا كه توسط هندسه و عناصر فضا به وجود مي آيد. وجود درختان و نماي آن ها به دليل ثابت بودن در زمين و استواري آن ها ايجاد حس پايايي ايستايي مي كند.

وجود آب در اينجا و انعكاس تصوير درختان در آن باعث تقويت حس وجود آب در پايايي فضا مي شود.

وجود مدرسه ي چهار باغ در كنار اين بلوار و نماي آن از پشت درختها حس پايايي را بيشتر وقويتر مي كند


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: پاورپوينت بررسي جامع معماري چهارباغ اصفهان.،

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي افسردگي
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۱:۱۱| بازدید: | نویسنده مهندس مهدوي | نظرات (0)

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي افسردگي

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي افسردگي در 59 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش


مشخصات فايل

تعداد صفحات 59
حجم 82 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي پكيج هاي درماني روانشناسي


توضيحات كامل

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي افسردگي در 59 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش

 

توضيحات ابتدائي

آماده شده در 6 جلسه درماني

بصورت آموزش گروهي و فردي و داراي توضيحات كامل هر جلسه

59 صفحه ورد (58 صفحه مطلب و 1 صفحه منابع)

قابل ويرايش با فونت B lotus سايز 14 و فاصله خطوط 1.5

داراي رفرنس معتبر و به شيوه APA

 

توجه : متن جلسات داخل فايل دقيقا به همين شكلي است كه در توضيحات پايين آمده است. چنانچه اينجا شرح خاصي براي جلسه نميبينيد، داخل فايل نيز به همين صورت است. چنانچه شرح جلسه اينجا آورده شده باشد، يعني فايل دريافتي نيز حاوي شرح جلسات است.

 

فهرست مطالب


جلسه اول - ايجاد ارتباط و آموزش بيمار

جلسه دوم - فعال سازي بيمار

جلسه سوم - بازسازي شناختي (۱)

جلسه چهارم- بازسازي شناختي (۲)

جلسه پنجم - حل مساله

جلسه ششم پيشگيري از عود

كاربرگ فعال سازي رفتار

كاربرگ جدول فعاليت هاي روزانه

كاربرگ سوالاتي براي به چالش كشيدن افكار منفي

كاربرگ ثبت افكار

كار برگ به چالش كشيدن افكار منفي

كار برگ حل مساله

كار برگ پيشگيري از عود

كار برگ مديريت بحران

برگه اطلاعات پيشگيري از عود

منبع

 

نمونه اي از جلسات كه در اين پروتكل وجود دارد

جلسه اول - ايجاد ارتباط و آموزش بيمار

اهداف جلسه:

1- برقراري ارتباط درماني

۲. ارزيابي شدت افسردگي

3. آموزش بيمار در مورد ماهيت افسردگي و درمان هاي موجود

۴. توصيف درمان و قرداد درماني

وسايل مورد نياز:

1- راهنماي مداخله مختصر براي افسردگي

۲. تست افسردگي بك

مروري بر جلسه

جلسه مقدماتي اختصاص به ايجاد ارتباط درماني، ارزيابي و آموزش بيمار و توضيح درمان و قراداد درماني دارد. مراجعه به مركز درمان، قدم بزرگي است كه مراجع براي بهبود برداشته و شما بايد هر كار ممكن را براي ايجاد ارتباط درماني و تسهيل ادامه درمان انجام دهيد. بنابر اين تمركز جلسه بايد روي برقراري اين ارتباط و نيز ارائه اطلاعات ضروري در مورد افسردگي باشد.


    ايجاد ارتباط درماني

يكي از عوامل موثر در موفقيت درمان به ارتباط درمانگر با مراجع برمي گردد. ايجاد چنين ارتباطي يك حادثه نيست بلكه فرايندي است كه قاعدتا از اولين جلسه آشنايي بيمار با درمانگر شروع مي شود. گوش دادن، همدلي و درك موقعيت زندگي بيمار از نگاه وي و قضاوتي نبودن در ايجاد چنين ارتباطي نقش اساسي را ايفا مي كند. در واقع شما بايد از تمامي مهارت هاي مشاورهاي خود بويژه همدلي، ايجاد اميد، پذيرش غيرقضاوتي و انعطاف پذيري براي ايجاد چنين ارتباطي استفاده كنيد. جلسه اول ممكن است براي بسياري از مراجعان، اولين تجربه درماني آن ها باشد و احساس دوگانه اي در مورد درمان داشته باشند. در هر حال، جلسه اوليه يكي از مهمترين بخش هاي فرايند درماني است و مي تواند نقش مهمي در ادامه درمان داشته باشد. برخي افراد هم ممكن است در گذشته تجربه هاي ناخوشايندي داشته باشند. شما بايد به اين احساسات توجه داشته و هر كاري را كه مي توانيد انجام دهيد تا اولين جلسه، تجربه مثبتي براي مراجع باشد.

براي اين منظور مي توانيد پس از معرفي خود، در مورد تصميم بيمار براي آمدن به جلسه درمان بازخورد مثبت بدهيد: " من... هستم و اميدوارم بتوانم به شما براي حل مشكلاتي كه به خاطر آن به اين مركز آمديد، كمك كنم. فكر مي كنم بهتر است جلسه را با اين سوال شروع كنيم كه چي شد كه به اينجا آمديد؟ " " خوشحالم كه تصميم گرفتيد به اينجا بيايد، تصميم گيري و آمدن به جلسات درمان وقتي افسرده هستيم ممكن است كار سختي باشد و شما با اين كار، يك قدم بزرگ را به سوي بهبودي برداشته ايد ".

۲. ارزيابي مشكل و شدت آن

در ادامه، پس از اشاره به منبع و دليل ارجاع، توضيح دهيد براي اينكه بهتر متوجه مشكلات بيمار شويد، ترجيح مي دهيد مشكل بيمار را از زبان خود وي بشنويد. اين كار به شما فرصت مي دهد كه متوجه شويد بيمار چه نگاهي به بيماري خود دارد و علاوه براين مي توانيد اطلاعات مهمي را كه در پرونده ارجاع ثبت نشده است، به دست آوريد. البته مراقب باشيد تاكيد شما بايد روي برقراري ارتباط و فهم بيمار باشد و با پرسيدن سوالات زياد احساس مورد بازجويي قرار گرفتن را در بيمار ايجاد نكنيد. براي اين منظور تا جاي ممكن از سوالات باز استفاده كنيد و سوال در مورد حوزه هاي خصوصي براي مثال روابط جنسي يا مصرف مواد را به بعد موكول كنيد. در ادامه، تست افسردگي بك را به بيمار بدهيد و طبق دستور العمل از وي بخواهيد تا به سوالات پاسخ دهد (پيوست را مشاهده كنيد). تاكيد كنيد هدف از اجراي اين آزمون آن است كه بتوانيد در انتهاي كار ميزان موفقيت درمان و رسيدن به اهداف درماني را ارزيابي كنيد.

٣. آموزش بيمار

آموزش بيمار در مورد ماهيت افسردگي و درمان هاي موجود بخش مهمي از مداخلات رواني اجتماعي براي هر بيماري است. اين آموزش به بيمار كمك مي كند تا علائم بيماري را به عنوان يك بخشي از بيماري ببيند كه مي تواند در مورد آن كاري انجام دهد. چنين نگرشي از يك طرف باعث مي شود كه علائم افسردگي را ناشي از ضعف يا نقص شخصيتي و يا تنبلي نبيند و از طرف ديگر نسبت به درمان آن اميدوار شود. اميدواري نسبت به درمان بويژه در افسردگي كه احساس نااميدي و درماندگي بخشي از تابلوي باليني اين بيماري است در ماندگاري در درمان و تبعيت درماني نقش مهمي بازي مي كند. مواردي كه بايد در آموزش روان شناختي بيمار مورد تاكيد قرار گيرد در زير آمده است:

توصيف علائم و نشانه هاي افسردگي و تفاوت آن با غمگيني براي بيمار توضيح دهيد كه همه ما مواقعي با يا بدون دليل غمگين مي شويم و ممكن است حوصله ديگران و يا انجام كارهاي معمول خود را نداشته باشيم. معمولا اين علائم خفيف بوده و موقتي و زودگذر است و بعد از چند روز از بين مي رود. اين احساس افسردگي است كه با بيماري افسردگي فرق دارد.

 

چرا اعتماد به ما ؟

وبسايتي كه هم اكنون در آن قرار داريد زير مجموعه سايت آفمَس به نشاني (ofmas.ir) مي باشد و شما را به فروشگاه فايل آفمَس براي خريد انتقال مي دهد. فروشگاه آفمَس داراي نماد اعتماد الكترونيك از وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد كه در صفحه اصلي اين سايت قابل مشاهده است .


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ]

بقیه صفحات

درباره سایت
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 0
بازدیدکنندگان دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
کل بازدیدکنندگان : 0
دیگر موارد